>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789140694911
Utgivningsdatum:2017-02-09
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8594,79 KB

För att skolans förebyggande arbete ska fungera väl och erbjuda alla elever vägledning och stimulans samt tillgång till en trygg och utvecklande skolmiljö behöver hela skolan involveras.

Elevhälsans viktiga roll lyfts fram i skollagen, och på skolorna arbetar rektorer med sin personal för att möjliggöra en samlad elevhälsa. Elevhälsan ska arbeta både hälsofrämjande och förebyggande samt stödja alla elevers utveckling mot målen i kursplanerna. I elevhälsan ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, socionomer och specialpedagoger. Det är viktigt att skolan hittar former där alla dessa yrkesgrupper, med olika utbildningar och kompetenser, kan samarbeta. Vad dessa olika yrkesgrupper ska göra inom sina respektive områden finns det mycket litteratur om. Den här boken handlar om hur de i vardagen kan lägga grunden för ett fungerande samarbete.

Författaren visar på en rad framgångsfaktorer för att skolan så långt som möjligt ska lyckas i sitt uppdrag att stödja eleverna i deras utveckling och inlärning. Med hjälp av exempel visas här hur elevhälsoteamet kan arbeta främjande och förebyggande genom sin samlade yrkeskompetens. Boken avslutas med ett kapitel om hur skola och socialtjänst kan samverka för att nå längre i sin strävan att stödja de barn och unga som har det allra svårast.

Petra Runström Nilsson är universitetsadjunkt i specialpedagogik vid Mälardalens högskola.Nedladdningar:351
Besök:853

Läs boken Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga pdf download
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga e-bok apple
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga bok pdf svenska
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga epub books download
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga las online bok
svenska Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga pdf
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga book online
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga book på svenska
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga audiobook svenska gratis
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga pa svenska pdf free download
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga på svenska pdf
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga on kindle
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga epub on ipad
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga svenska audiobook free
Elevhälsa. Samverka, förebygga, bygga ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *