>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-07-14
ISBN-10:9789144110127
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 6631,19 KB

Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före bygg ande och främjande, men fastnar i praktiken lätt i gamla hjulspår. Istället för att främja elevers lärande och hälsa proble matiseras enskilda elever. Det behövs teorier, modeller och rutiner för ett främjande elevhälsoarbete. Syftet med den här boken är att ge idéer om hur elevhälsan kan utveckla sitt arbete för att möta skollagens krav på främjande och förebyggande arbete.
Den nya elevhälsan innebär att kunskaper inom psykologi, medicin, omvårdnad, socialt arbete och specialpedagogik ska översättas till skolans vardagsarbete. Syftet är att underlätta för lärare och hjälpa elever att uppnå skolans mål. Detta ställer nya krav på rektors ledarskap och på att elevhälsoteamet fungerar som ett team i samarbete med lärarna. Elevhälsa som främjar lärande fokuserar, utifrån forskning och praktisk erfarenhet, på detta samarbete och på hur en gemensam syn på elevhälsa kan utvecklas inom teamet och i skolan.
Boken vänder sig till alla som arbetar i skolan och kan användas inom utbildningen till specialpedagog/lärare, psykolog, socionom, läkare och sjuksköterska samt inom respektive professions specialistutbildning till arbete inom pedagogiska verksamheter.


Nedladdningar:364
Besök:756

Läs boken Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik pdf download
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik e-bok apple
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik bok pdf svenska
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik epub books download
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik las online bok
svenska Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik pdf
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik book online
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik book på svenska
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik audiobook svenska gratis
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik pa svenska pdf free download
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik på svenska pdf
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik on kindle
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik epub on ipad
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik svenska audiobook free
Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *