>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147106196
Utgivningsdatum:2012-07-31
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 3285,69 KB

Denna lärobok i ellära fokuserar på kretsteori men ger även grundläggande fältteoretiska kunskaper. Innehållet är organiserat så att kretsteorin och fältteorin kan läsas oberoende av varandra och i önskad ordningsföljd.
Grundläggande elektrisk mätteknik har integrerats i framställningen. I samband med att olika storheter introduceras, ges också en kortfattad beskrivning av hur mätning av storheterna sker. Generella mättekniska problemställningar, som mätonoggrannhet och instrumentens inverkan på mätningens resultat, behandlas.
Boken är främst anpassad för högskoleingenjörsutbildningar i elektroteknik men torde vara användbar för många andra tekniska utbildningar på motsvarande nivå.

Läs mer
Varje kapitel innehåller lösta räkneexempel och avslutas med ett stort antal övningsuppgifter. I facit till vissa av dessa ges anvisningar för lösning och/eller mellanresultat. Urvalet av exempel och uppgifter har gjorts med avsikten att dessa ska utgöra en träning i analys av enklare elektriska kretsar. För ämnet nödvändiga matematikkunskaper sammanfattas i appendix.
I kapitel 1 behandlas generella samband för likström och växelström såsom Kirchhoffs lagar, spännings- och strömdelning och effektberäkningar. Kapitel 2 behandlar grundläggande mätteknik vid mätning av likspänning, likström och resistans och kapitlen 3- 5 kretsteori vid likström.
Kapitlen 6 och 7 behandlar grundläggande begrepp för tidvariabla storheter i allmänhet och sinusformade storheter i synnerhet. I kapitel 8 introduceras dels de i växel-strömskretsar vanligaste ideala tvåpolerna, dels visardiagram. Tonvikten ligger på presentationen av den komplexa metoden, j”-metoden, i kapitel 9. Kapitel 10 behandlar några elkrafttekniskt intressanta områden som trefassystem samt aktiv, reaktiv och skenbar effekt.
En något djupare fältteoretisk bakgrund till kretsteorin ges i kapitlen 11 – 12. I kapitel 11 behandlas elektriska fält och i kapitel 12 magnetiska fält. I dessa kapitel ges tekniska aspekter på begreppen kapacitans, induktion och induktans.

Om författarna
Lars Bergström och Lars Nordlund har båda lång erfarenhet av undervisning i ellära för blivande ingenjörer, som lektorer vid Chalmers tekniska högskola.Nedladdningar:556
Besök:877

Läs boken Ellära : krets- och fältteori i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Ellära : krets- och fältteori pdf download
Ellära : krets- och fältteori e-bok apple
Ellära : krets- och fältteori bok pdf svenska
Ellära : krets- och fältteori epub books download
Ellära : krets- och fältteori las online bok
svenska Ellära : krets- och fältteori pdf
Ellära : krets- och fältteori book online
Ellära : krets- och fältteori book på svenska
Ellära : krets- och fältteori audiobook svenska gratis
Ellära : krets- och fältteori pa svenska pdf free download
Ellära : krets- och fältteori på svenska pdf
Ellära : krets- och fältteori on kindle
Ellära : krets- och fältteori epub on ipad
Ellära : krets- och fältteori svenska audiobook free
Ellära : krets- och fältteori ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *