>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789127133150
Utgivningsdatum:2013-02-04
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6272,22 KB

Prolonged Exposure Therapy är den metod som har starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier.

Denna pedagogiska manual innehåller alla verktyg terapeuter behöver för att kompetent kunna utföra behandlingsprogrammet. Bedömningsskalor, information om PTSD, noggranna sessionsupplägg, hemuppgifter och material om allians och andningsteknik ingår. Syftet är att steg för steg hjälpa klienten att gradvis närma sig minnen och yttre situationer som förknippas med traumat, och återfinna trygghet i livet. Till manualen hör en arbetsbok för klienter.

Manualen riktar sig till KBT-terapeuter som arbetar med behandling av PTSD. Emotionell bearbetning vid PTSD används tillsammans med arbetsboken Ta tillbaka ditt liv.Nedladdningar:335
Besök:845

Läs boken Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT pdf download
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT e-bok apple
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT bok pdf svenska
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT epub books download
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT las online bok
svenska Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT pdf
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT book online
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT book på svenska
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT audiobook svenska gratis
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT pa svenska pdf free download
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT på svenska pdf
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT on kindle
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT epub on ipad
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT svenska audiobook free
Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *