>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-05-19
ISBN-10:9789144115009
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 9621,17 KB

Steg för steg har människor introducerat allt fler behov av energitjänster, för uppvärmning, belysning, kommunikation etc. Författarna reder ut vad vi använder energin till och hur vi effektivast kan utnyttja tillgänglig energi utifrån miljöaspekter och hushållning med naturresurser. I en rad kapitel beskriver de olika vägar för den framtida energiförsörjningen. Solvärme, solel, vindenergi, bioenergi m.m. behandlas, liksom kärn- och fossilenergi. För de olika energislagen utreds naturvetenskaplig grund, teknisk funktion och påverkan på miljön samt historisk utveckling, möjligheter och begränsningar. I bokens avslutande del diskuteras vetenskap kontra pseudovetenskap och didaktiska synpunkter på lärande om energi.

Denna tredje upplaga har uppdaterats efter aktuell utveckling på energiområdet. Innehållet har förstärkts ifråga om miljömässiga och tekniska aspekter.
Boken är lämplig i högskolekurser för bl.a. miljövetare, tekniker, lärare och historiker, men också för alla som har intresse för energifrågor,  hållbar utveckling, naturvetenskap, samhälle och historia.Nedladdningar:234
Besök:746

Läs boken Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv pdf download
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv e-bok apple
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv bok pdf svenska
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv epub books download
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv las online bok
svenska Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv pdf
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv book online
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv book på svenska
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv audiobook svenska gratis
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv pa svenska pdf free download
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv på svenska pdf
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv on kindle
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv epub on ipad
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv svenska audiobook free
Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *