>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144076416
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2011-10-27
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 5855,76 KB

Runt om i världen befinner sig många människor på flykt och en stor del av dem är barn. Under slutet av 00-talet har allt fler ensamkommande asylsökande barn kommit till Sverige. I boken görs dels en presentation av situationen för ensamkommande asylsökande barn i Sverige och dels en presentation av en nationell och internationell forskning som resultat av en systematisk databassökning av vetenskapliga artiklar för år 2000-2010. Genomgången av vetenskapliga artiklar är mycket bred och explorativ och sker utifrån ett socialpsykologiskt och rättighetsbaserat perspektiv. Resultaten visar att trots att Sverige tar emot förhållandevis många ensamkommande barn har det genomförts mycket få vetenskapliga studier. I rapporten görs en kort presentation av ett hundratal nationella och internationella studier. Genomgången visar att ensamkommande barn är en resursstark grupp med god motståndskraft och samtidigt en ökad sårbarhet. Deras situation är varierad och ofta problematisk med psykisk ohälsa som följd. Boken redovisar och diskuterar centrala dimensioner i verksamheters mottagande av barnen.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av ensamkommande barns situation. Den kan användas i utbildningar för personal på boenden och i verksamheter för ensamkommande barn, i utbildning för god man, på universitet och högskolor för studerande i socialt arbete, samhällsvetenskapliga utbildningar, vårdutbildningar och pedagogik.Nedladdningar:558
Besök:957

Läs boken Ensamkommande barn : en forskningsöversikt i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt pdf download
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt e-bok apple
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt bok pdf svenska
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt epub books download
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt las online bok
svenska Ensamkommande barn : en forskningsöversikt pdf
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt book online
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt book på svenska
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt audiobook svenska gratis
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt pa svenska pdf free download
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt på svenska pdf
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt on kindle
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt epub on ipad
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt svenska audiobook free
Ensamkommande barn : en forskningsöversikt ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *