>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147085538
Utgivningsdatum:2011-08-03
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6493,59 KB

Reviderad och uppdaterad Ergo Fysik 1.
Ergo Fysik 1 är en lärobok avsedd för gymnasiets kurs i fysik 1. Texterna i boken är intresseväckande och lämpliga för alla elever även för sva-elever. Den innehåller all teori för kurs 1 och stor variation på nivåmärkta uppgifter som Diskutera, Resonera, Uppskatta och Testa dig i fysik. Boken innehåller tre nya laborationer med bilder som liknar laborationsdelen i Skolverkets kursprov och där eleven kan göra laborationen helt utan tillgång till material.
Ergo Fysik 1 finns nu även helt digitalt med en mängd helt nya uppgifter som ger eleven tips på vägen, feedback och lösningsförslag.
Lärarmaterialet innehåller: Tips på upplägg och enkla demonstrationer, ledningar och lösningar, laborationer, kapitelprov m.m. till Ergo Fysik 1 och 2 på www.liber.se.

Läs mer
Utmärkande drag
– Erfarna författare med många års erfarenhet som fysiklärare på gymnasiet
– Gott om uppgifter som är förfärdighetsträning
– Verklighetsnära uppgifter
– Verklighetsbaserade exempel
– Förklarar så att eleverna förstår
– Laborationer med bilder i boken som inte kräver framtagning av material.
– Kontrollfrågor i slutet av kapitlen
Ergo Fysik 1 och 2
Ergo Fysik 1 och 2 är kompletta kursböcker som ger eleverna goda förutsättningar för fortsatta studier. Särskilda avsnitt behandlar modellering, hypoteser, bearbetning, analys och matematiska metoder. ”Viktig”-rutor och exempel i varje avsnitt gör boken lättläst och engagerande. Lösningsförslag till kontrollfrågorna finns i böckerna.
Innehåll Ergo Fysik 1: Fysikens värld / Fysikerns sätt att se / Rörelse / Newtons lagar / Energi / Rörelsemängd / Termofysik / Klimat och väder / Elektricitet / Atom- och kärnfysik / Relativitetsteori och standardmodell.
Innehåll Ergo Fysik 2: Mekaniska vågor / Ljusvågor / Kvantfysik / Kraft och rörelse / Fält / Rörelse i fält / Induktion / Astrofysik.
Uppgifter
Uppgiftsdelen innehåller inte bara räkneuppgifter utan också mer kvalitativa uppgifter som Diskutera, Resonera och Uppskatta fysik. Uppgifterna är nivåmarkerade med färg- lätta, medel och utmanande. Sist i varje kapitel finns också kontrolluppgifter med lösningsförslag längst bak i boken.
Uppgiftsdelen är indelad i:
– Räkna fysik
– Diskutera fysik
– Resonera fysik
– Uppskatta fysik
– Testa dig i fysik
– Hemlaborationer
Laborationer i boken. NYTT!
I boken finns tre laborationer med bilder och mätvärden där eleverna inte behöver ta fram något material. Till varje laboration skrivs en rapport som liknar Skolverkets kursprov i fysik.
Digitalt NYTT!
Till ht-18 kommer Ergo fysik 1 finnas som interaktiv digital bok med alla uppgifter från boken samt en mängd helt nya. Övningarna lotsar eleven vidare med tips i flera steg och lösningsförslag. Eleven kan visa alla sina uträkningar och få feedback på vägen. Övningarna är helt självrättande.
Läraren kan se sina elevers framsteg och få en stor överblick över vilka förmågor eleven visar.
Proven läggs helt digitalt och läraren kan även besluta om eleven ska lämna in sina uträkningar på papper.
Lärarmaterial nedladdningsbart (pdf)
Lärarmaterialet innehåller: Lärarmaterialet innehåller: Tips på upplägg och enkla demonstrationer, ledningar och lösningar, laborationer, hemlaborationer, kapitelprov m.m. till Ergo Fysik 1 och 2.Lärarmaterial Innehåll (pdf)
Lärare och elever kan utan kostnad ladda ner lösningar till Ergo Fysik 1 och 2 på www.liber.se.

Om författarna
Jan Pålsgård: lektor i fysik vid en gymnasieskola i Oslo.
Klas Nilson: lektor i fysik vid Polhemskolan i Lund.
Göran Kvist: fysik- och matematiklärare vid Borgarskolan i Malmö.Nedladdningar:239
Besök:614

Läs boken Ergo Fysik 1 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Ergo Fysik 1 pdf download
Ergo Fysik 1 e-bok apple
Ergo Fysik 1 bok pdf svenska
Ergo Fysik 1 epub books download
Ergo Fysik 1 las online bok
svenska Ergo Fysik 1 pdf
Ergo Fysik 1 book online
Ergo Fysik 1 book på svenska
Ergo Fysik 1 audiobook svenska gratis
Ergo Fysik 1 pa svenska pdf free download
Ergo Fysik 1 på svenska pdf
Ergo Fysik 1 on kindle
Ergo Fysik 1 epub on ipad
Ergo Fysik 1 svenska audiobook free
Ergo Fysik 1 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *