>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147084197
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2007-07-01
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6624,25 KB

Vad är etik? Vilka är de grundläggande etiska värden som vi vill att vårt samhälle skall vila på? Hur kan lärare och pedagoger förmedla den människosyn och de etiska värden som läroplanerna talar om? Att arbeta inom förskola, skola och fritidshem ställer stora krav när det gäller etiska frågor. De flesta anställda är väl medvetna om detta, men många gånger förblir etiken vars och ens ensak. Orden och redskapen saknas för samtal om värdegrunden i arbetslagen.

Läs mer
I Etik i pedagogiskt vardagsarbete utgår Jenny Gren från situationer i vardagen och visar hur det etiska perspektivet måste genomsyra hela verksamheten. Tonvikten läggs vid lärarens och pedagogens etik. Det etiska perspektivet levandegörs genom många exempel och kopplingar till mötet med barn/elever och föräldrar. På så sätt vill författaren ge en utgångspunkt för diskussion och stimulerar till ett etiskt tänkande.
I denna upplaga har författaren infört nya, aktuella exempel på hur lärare och pedagoger ställs inför etiska dilemman i vardagsarbetet. Barns rättigheter har fått ett eget kapitel och nya avsnitt om bl.a. hållbar utveckling samt barn och demokrati har tillkommit.

Om författarna
Jenny Gren är socionom med erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar.Nedladdningar:325
Besök:786

Läs boken Etik i pedagogiskt vardagsarbete i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Etik i pedagogiskt vardagsarbete pdf download
Etik i pedagogiskt vardagsarbete e-bok apple
Etik i pedagogiskt vardagsarbete bok pdf svenska
Etik i pedagogiskt vardagsarbete epub books download
Etik i pedagogiskt vardagsarbete las online bok
svenska Etik i pedagogiskt vardagsarbete pdf
Etik i pedagogiskt vardagsarbete book online
Etik i pedagogiskt vardagsarbete book på svenska
Etik i pedagogiskt vardagsarbete audiobook svenska gratis
Etik i pedagogiskt vardagsarbete pa svenska pdf free download
Etik i pedagogiskt vardagsarbete på svenska pdf
Etik i pedagogiskt vardagsarbete on kindle
Etik i pedagogiskt vardagsarbete epub on ipad
Etik i pedagogiskt vardagsarbete svenska audiobook free
Etik i pedagogiskt vardagsarbete ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *