>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2016-02-15
ISBN-10:9789144109022
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2484,51 KB

Evidensbaserad omvårdnad definieras i denna bok som både ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att använda bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Processen består i hur man praktiskt går tillväga för att finna, sammanställa, kritiskt värdera och implementera detta underlag. Evidensbaserad omvårdnad handlar således om en strävan att bedriva omvårdnad på en god och säker grund och att tillgodose samhällets krav på att forskningsresultat utnyttjas på bästa sätt.
Denna fjärde upplaga har förtydligats och alla länkar samt webbadresser har uppdaterats. Ett nytt avsnitt om ledarskapets betydelse för implementering av evidens har tillkommit.
Boken vänder sig främst till studerande vid sjuksköterskepro grammet samt kliniskt verksamma sjuksköterskor, men även till alla som vill veta hur man gör systematiska litteraturstudier.


Nedladdningar:556
Besök:724

Läs boken Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik pdf download
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik e-bok apple
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik bok pdf svenska
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik epub books download
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik las online bok
svenska Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik pdf
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik book online
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik book på svenska
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik audiobook svenska gratis
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik pa svenska pdf free download
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik på svenska pdf
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik on kindle
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik epub on ipad
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik svenska audiobook free
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *