>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2013-04-05
ISBN-10:9789144073088
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 1567,89 KB

Hälsoarbete är en praktisk handbok som beskriver hälsoarbetets teori och praktik. Bokens första del utforskar begreppen hälsa och hälsofrämjande arbete, diskuterar värderingar och etiska överväganden samt identifierar organisationer och professioner som har en roll i det hälsofrämjande arbetet. Den andra delen behandlar teori och praktik utifrån behov och prioriteringar, evidensbaserat hälsoarbete samt planering och samarbete med andra. I den tredje och sista delen behandlas kompetensutveckling för hälsofrämjande genom kommunikation och undervisning samt stöd till förändring av levnadsvanor och arbete i lokala folkhälsoprojekt.

Denna reviderade upplaga tar upp den senaste utvecklingen inom området. Liksom i tidigare svenska upplagor har informationen om hälsostrategier, omorganisationer och riktlinjer som rör brittiska förhållanden anpassats men också utvidgats till att inkludera information om svenska förhållanden.

Hälsoarbete riktar sig till universitets- och högskolestuderande inom vårdvetenskap, medicin, folkhälsovetenskap och andra närliggande utbildningar samt till dem som arbetar med hälsofrågor för individer och grupper i kommuner och landsting med flera.

Texten är en översättning av originaltextens 6:e upplaga och är sakgranskad av Nina Buer, med. dr och verksam som universitetslektor i vårdvetenskap vid Örebro universitet.Nedladdningar:396
Besök:811

Läs boken Ewles & Simnett Hälsoarbete i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Ewles & Simnett Hälsoarbete pdf download
Ewles & Simnett Hälsoarbete e-bok apple
Ewles & Simnett Hälsoarbete bok pdf svenska
Ewles & Simnett Hälsoarbete epub books download
Ewles & Simnett Hälsoarbete las online bok
svenska Ewles & Simnett Hälsoarbete pdf
Ewles & Simnett Hälsoarbete book online
Ewles & Simnett Hälsoarbete book på svenska
Ewles & Simnett Hälsoarbete audiobook svenska gratis
Ewles & Simnett Hälsoarbete pa svenska pdf free download
Ewles & Simnett Hälsoarbete på svenska pdf
Ewles & Simnett Hälsoarbete on kindle
Ewles & Simnett Hälsoarbete epub on ipad
Ewles & Simnett Hälsoarbete svenska audiobook free
Ewles & Simnett Hälsoarbete ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *