>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-09-05
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144090856
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6626,29 KB

Detta är en andra omarbetad upplaga av Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Fokus i Farmakologi och läkemedelsanvändning ligger på läkemedlens praktiska användning. Teoretiska kunskaper knyts samman med daglig klinisk verksamhet genom exempel, fallbeskrivningar och problemställningar som utarbetats i samråd med yrkesverksamma sjuksköterskor.

Farmakologi och läkemedelsanvändning ger en grundläggande introduktion i klinisk farmakologi och nödvändig kunskap för sjuksköterskan i att

  • hantera läkemedel
  • observera och övervaka patienten – och handla rätt när det uppstår komplikationer
  • rapportera om läkemedels verkan och biverkningar
  • informera patienter om användningen och effekten av läkemedel.

Boken är indelad i fyra delar. Den första delen ger en allmän, överordnad introduktion i ämnet. Del två visar hur läkemedel påverkar olika sjukdomsprocesser och den tredje delen handlar om läkemedelsbehandling vid sjukdomar i de olika organen och organsystemen. Den sista delen tar upp läkemedelsbehandling hos specifika patientgrupper och vid specifika tillstånd. I denna del ingår även ett avsnitt om naturmedicin.

De många illustrationerna gör det enkelt att tillgodogöra sig bokens innehåll. Det stora antalet fallbeskrivningar ökar förståelsen för varför man behöver särskilda kunskaper inom olika vårddiscipliner. Varje kapitel avslutas med kontrollfrågor samt förslag till litteratur och webbplatser för fördjupning i ämnet.

Boken är i första hand avsedd för grundutbildningen av sjuksköterskor. Den kan även användas vid andra universitets- och högskoleutbildningar, till exempel för sjukgymnaster, farmaceuter och biomedicinska analytiker. Redan yrkesverksamma och andra som är intresserade av farmakologi kan också ha stor glädje av boken.Nedladdningar:539
Besök:647

Läs boken Farmakologi och läkemedelsanvändning i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Farmakologi och läkemedelsanvändning pdf download
Farmakologi och läkemedelsanvändning e-bok apple
Farmakologi och läkemedelsanvändning bok pdf svenska
Farmakologi och läkemedelsanvändning epub books download
Farmakologi och läkemedelsanvändning las online bok
svenska Farmakologi och läkemedelsanvändning pdf
Farmakologi och läkemedelsanvändning book online
Farmakologi och läkemedelsanvändning book på svenska
Farmakologi och läkemedelsanvändning audiobook svenska gratis
Farmakologi och läkemedelsanvändning pa svenska pdf free download
Farmakologi och läkemedelsanvändning på svenska pdf
Farmakologi och läkemedelsanvändning on kindle
Farmakologi och läkemedelsanvändning epub on ipad
Farmakologi och läkemedelsanvändning svenska audiobook free
Farmakologi och läkemedelsanvändning ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *