>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789139116134
Utgivningsdatum:2018-01-08
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 2214,93 KB

Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderättsliga innehåll och om planering för en förändring eller ett bevarande av markanvändningen.

Plan- och bygglagens bestämmelser om planering och bygglov, fastighetsbildningslagens bestämmelser om nybildning och ombildning av fastigheter, anläggningslagens bestämmelser om samverkan mellan fastigheter och ledningsrättslagens bestämmelser om ledningar och anordningar för telekommunikation har en framträdande roll i framställningen.

Boken beskriver fastighetsbegreppet och olika former av fastigheter, t.ex. 3D-fastigheter och ägarlägenhetsfastigheter. Även olika rättighetsupplåtelser i fastigheter som servitut och nyttjanderätter behandlas.

Miljöbalkens regler om skydd av områden som är intressanta ur naturvårdssynpunkt och möjligheten att bevara kulturhistoriskt intressanta områden och byggnader berörs översiktligt. Likaså de regler som gäller utrymmen för allmänna vägar och järnvägar.

Fastighetsindelning och markanvändning tar också upp frågor som t.ex. vem som har rätt att fiska i en fastighets enskilda vatten eller vad som händer med rätten till stranden när en strandtomt skiljs från vattenområdet till följd av landhöjning. Vidare ges en historisk tillbakablick över framväxten av dagens fastighetsindelning inom stads- och landsbygdsområden.

Boken är skriven i syfte att vara en lärobok som innehåller grundläggande kunskap om och förståelse för regelverket rörande rätten att använda, förändra eller bevara pågående markanvändning. Den revideras därför succesivt med hänsyn till lagändringar och utvecklingen av rättspraxis.Nedladdningar:311
Besök:683

Läs boken Fastighetsindelning och markanvändning i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Fastighetsindelning och markanvändning pdf download
Fastighetsindelning och markanvändning e-bok apple
Fastighetsindelning och markanvändning bok pdf svenska
Fastighetsindelning och markanvändning epub books download
Fastighetsindelning och markanvändning las online bok
svenska Fastighetsindelning och markanvändning pdf
Fastighetsindelning och markanvändning book online
Fastighetsindelning och markanvändning book på svenska
Fastighetsindelning och markanvändning audiobook svenska gratis
Fastighetsindelning och markanvändning pa svenska pdf free download
Fastighetsindelning och markanvändning på svenska pdf
Fastighetsindelning och markanvändning on kindle
Fastighetsindelning och markanvändning epub on ipad
Fastighetsindelning och markanvändning svenska audiobook free
Fastighetsindelning och markanvändning ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *