>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-04-20
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144120072
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 3871,67 KB

I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den goda redovisningsseden för olika företag utifrån storlekskategori. Denna bok ger en samlad och fullständig bild av K3-regelverket och hur det påverkar den svenska redovisningen.
Denna tredje upplaga av Finansiell rapportering enligt K3 har uppdaterats med dels de förändringar i årsredovisningslagen som har skett under 2015 och 2016 och dels med de förändringar i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) som gjorts med anledning av ändringarna i årsredovisningslagen. Dessutom har jämförelse med och beskrivning av K2 har tagits bort. Beskrivningen av K2 kommer framöver i sin helhet att finnas i boken Årsredovisning enligt K2. Boken har i denna upplaga även kompletterats med ytterligare exempel och resonemang samt med sammanfattningar i slutet av varje kapitel.
Finansiell rapportering enligt K3 är en handbok i K3 som vänder sig till dig som är student, eller är yrkesverksam inom områdena redovisning och revision.


Nedladdningar:379
Besök:946

Läs boken Finansiell rapportering enligt K3 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Finansiell rapportering enligt K3 pdf download
Finansiell rapportering enligt K3 e-bok apple
Finansiell rapportering enligt K3 bok pdf svenska
Finansiell rapportering enligt K3 epub books download
Finansiell rapportering enligt K3 las online bok
svenska Finansiell rapportering enligt K3 pdf
Finansiell rapportering enligt K3 book online
Finansiell rapportering enligt K3 book på svenska
Finansiell rapportering enligt K3 audiobook svenska gratis
Finansiell rapportering enligt K3 pa svenska pdf free download
Finansiell rapportering enligt K3 på svenska pdf
Finansiell rapportering enligt K3 on kindle
Finansiell rapportering enligt K3 epub on ipad
Finansiell rapportering enligt K3 svenska audiobook free
Finansiell rapportering enligt K3 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *