>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-01-20
Språk:Svenska
ISBN-10:9789147106080
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6465,76 KB

Flerspråkiga barns villkor i förskolan utgår från en syn på språklärande som socialt och kontextuellt och har barns perspektiv i fokus. Boken synliggör och diskuterar bekanta vardagssituationer i förskolan. Genom konkreta exempel får vi följa barnens deltagande i aktiviteter och författaren diskuterar hur man kan förstå exempelvis sagostund, måltid och samling i relation till deltagande och språklärande.

Läs mer
Författaren visar på möjligheter och begränsningar i organisation, samspel, kommunikation och i fysisk miljö. Vidare betonas vikten av ett samarbete mellan hem och förskola för att stödja barns lärande och utveckling på och av flera språk. Teori och praktik möts genom att teoretiska perspektiv presenteras angående språk och lärande. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och reflektionsfrågor. Boken har också ett metodkapitel som kan läsas som fördjupning eller fristående inför uppsatsarbete.
Flerspråkiga barns villkor i förskolan riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom förskolan men också till föräldrar till barn i förskoleverksamhet samt andra som är intresserade av flerspråkighet och lärande.

Om författarna
Anne Kultti är verksam som lektor vid Göteborgs universitet.Nedladdningar:434
Besök:677

Läs boken Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk pdf download
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk e-bok apple
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk bok pdf svenska
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk epub books download
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk las online bok
svenska Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk pdf
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk book online
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk book på svenska
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk audiobook svenska gratis
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk pa svenska pdf free download
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk på svenska pdf
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk on kindle
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk epub on ipad
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk svenska audiobook free
Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *