>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147121472
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-07-10
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 3955,52 KB

Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och SVA ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser.

Läs mer
Formativ svenska 1 och Formativ SVA 1 har emottages väl bland lärare och elever och självklart ska material finnas för alla tre gymnasiekurserna. Därför kommer Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 i vår och författarna jobbar redan med kurs 3. Läs mer om alla böckerna nedan.
Kurs 1
Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är kursböcker för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är:
– muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp
– textproduktion som inlägg, argumentation och krönika
– arbete med skönlitteratur och annat berättande
– språklig variation.
Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 har en tydlig struktur som tar avstamp i ett antal frågor: Vad är målet? Hur ska du nå målet? Hur ligger du till? Hur går du vidare? och Hur har det gått? Mönsteruppgifter, mönstertexter, elevexempel och formativa uppgifter ger många möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Avslutande summativa uppgifter till varje kapitel finns i den lärarhandledning som kompletterar böckerna.
Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är ”syskonböcker”. Böckerna är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser med både elever som läser svenska 1 och svenska som andraspråk 1.
Kurs 2
Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 är kursböcker för svenska 2 och SVA 2 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är
– Muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp
– Utredande text
– Läsförståelse
– Litteratur
– Grammatik
– Språkanvändning och nordiska språkförhållanden
– Nordiska språkförhållanden
Formativ svenska 2 och Formativ SVA 2 har samma tydliga struktur som ”ettorna”: De ställer samma frågor, och ger samma utmärkta möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Även här finns en lärarhandledning med avslutande summativa uppgifter till varje kapitel.
Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 går även de att i hög grad använda parallellt i klasser med både svenska och svenska som andraspråk.

Om författarna
Carin Eklund och Inna Rösåsen är båda gymnasielärare och förstelärare i svenska. De är verksamma på Tibble gymnasium och har arbetat formativt med stor framgång i över 10 år.Nedladdningar:588
Besök:898

Läs boken Formativ svenska som andraspråk 1 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Formativ svenska som andraspråk 1 pdf download
Formativ svenska som andraspråk 1 e-bok apple
Formativ svenska som andraspråk 1 bok pdf svenska
Formativ svenska som andraspråk 1 epub books download
Formativ svenska som andraspråk 1 las online bok
svenska Formativ svenska som andraspråk 1 pdf
Formativ svenska som andraspråk 1 book online
Formativ svenska som andraspråk 1 book på svenska
Formativ svenska som andraspråk 1 audiobook svenska gratis
Formativ svenska som andraspråk 1 pa svenska pdf free download
Formativ svenska som andraspråk 1 på svenska pdf
Formativ svenska som andraspråk 1 on kindle
Formativ svenska som andraspråk 1 epub on ipad
Formativ svenska som andraspråk 1 svenska audiobook free
Formativ svenska som andraspråk 1 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *