>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2004-01-01
Språk:Svenska
ISBN-10:9789127097643
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4258,78 KB

Vad vet vi egentligen om vår förhistoria? Var finns kontinuiteten och vilka är de riktigt stora och avgörande förändringarna? Forntidens historia ger inte bara perspektiv på människans föränderliga materiella livsvillkor. Genom att läsa om forntiden får vi ett perspektiv på hur människors livsvillkor har gestaltat sig genom historien och hur mänskliga samhällen har organiserats och förändrats över lång tid. Den låter oss se de riktigt långa linjerna i vår sociala, kulturella och politiska historia.I Forntid i Sverige – en introduktion tecknar Dag Lindström huvudlinjerna i vår forntida historia, från de första renjägarnas ankomst till Sydsverige under äldre stenålder fram till den yngre järnåldern med jordbruksexpansion, växande handel och mäktiga stormän på tröskeln till medeltiden.Utgångspunkten tas i olika arkeologiska fynd och fornlämningar, men huvudvikten ligger vid tolkningarna av dem, det vill säga frågor kring människors grundläggande levnadsvillkor och en analys av samhällets sociala, ekonomiska, politiska och kulturella grunddrag. Syftet är att förmedla en grundläggande förståelse för hur samhället har varit organiserat under olika tidsperioder och hur det har förändrats från stenålder fram till medeltidens början.Det har länge funnits ett behov av en modern universitetslärobok som kan ge en översiktlig introduktion till svensk forntid. Forntid i Sverige – en introduktion är avsedd för studenter som läser grundkurser i historia vid universitet och högskolor. Den är också lämplig för studenter inom programutbildningar såsom lärarprogram och kulturvetarprogram där baskunskaper i vår forntida historia ska inhämtas. Även om boken i första hand vänder sig till universitetsstuderande är den skriven på ett sådant sätt att den med stor behållning kan läsas även av en intresserad allmänhet.


Nedladdningar:514
Besök:728

Läs boken Forntid i Sverige – en introduktion i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Forntid i Sverige – en introduktion pdf download
Forntid i Sverige – en introduktion e-bok apple
Forntid i Sverige – en introduktion bok pdf svenska
Forntid i Sverige – en introduktion epub books download
Forntid i Sverige – en introduktion las online bok
svenska Forntid i Sverige – en introduktion pdf
Forntid i Sverige – en introduktion book online
Forntid i Sverige – en introduktion book på svenska
Forntid i Sverige – en introduktion audiobook svenska gratis
Forntid i Sverige – en introduktion pa svenska pdf free download
Forntid i Sverige – en introduktion på svenska pdf
Forntid i Sverige – en introduktion on kindle
Forntid i Sverige – en introduktion epub on ipad
Forntid i Sverige – en introduktion svenska audiobook free
Forntid i Sverige – en introduktion ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *