>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:1997-01-01
ISBN-10:9789144002118
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2643,23 KB

Denna grundbok i forskningsmetodik behandlar utförligt såväl kvantitativa metoder baserade på statistisk bearbetning av data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys. I boken beskrivs forskningsprocessens olika faser och metodernas för- respektive nackdelar diskuteras, liksom de sätt på vilka de kan komplettera varandra.

Författarna hävdar att det är forskarens frågeställningar som bör vara avgörande i valet av metoder. De behandlar också relationen mellan metoddiskussionen och olika vetenskapsteoretiska perspektiv och resonerar om vad man bör tänka på vid valet av metod. Boken innehåller vidare särskilda avsnitt om problemformulering och om utformningen av forskningsrapporter.

I denna nya upplaga har framför allt avsnitten om dataanalys reviderats. Den kvalitativa dataanalysen är samlad i ett kapitel och i avsnitten om kvantitativ analys har författarna minskat antalet formler och uträkningstekniker och i stället lagt ökad tonvikt på vad användandet av olika tekniker innebär.

Boken vänder sig i första hand till samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och högskola.

Andra upplaganNedladdningar:319
Besök:781

Läs boken Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder pdf download
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder e-bok apple
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder bok pdf svenska
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder epub books download
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder las online bok
svenska Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder pdf
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder book online
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder book på svenska
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder audiobook svenska gratis
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder pa svenska pdf free download
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder på svenska pdf
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder on kindle
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder epub on ipad
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder svenska audiobook free
Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och Kvantitativa Metoder ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *