>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:
ISBN-10:9789152333433
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 7477,38 KB

I nya Forum 1 möter du ett nytt och uppdaterat innehåll samtidigt som den uppskattade och flexibla strukturen finns kvar. De fyra ämnesområden som Forum cirkulerar kring är kultur, ekonomi, politik samt påverkan och medier. Navet är vetenskapligt tänkande.

Vi människor lever i många sfärer samtidigt. Vi umgås, bryr oss om andra, har drömmar, vill påverka, samtidigt som vi både konsumerar och producerar. Samhällskunskapsämnet ska hjälpa dina elever att förstå hur allt detta hänger ihop. Att greppa sammanhang och att kunna vända och vrida på samhällsfrågor för att se dem ur olika perspektiv är viktigt både för oss som individer och för våra gemensamma samhällen. Hela läromedlet är uppbyggt kring en struktur som påminner om ett analysschema. Forum vill genom både innehåll och struktur ge nycklar till förståelse och engagemang.

Läromedlet är indelat i fyra block: Kultur, Ekonomi, Politik samt Påverkan och medier. Varje block innehåller i sin tur fyra kapitel. Det första kapitlet ger grunderna inom kunskapsområdet och viktig terminologi, det andra kapitlet utgår från individen, det tredje handlar om hur det förhåller sig i Sverige och det avslutande kapitlet i varje block lyfter centrala, globala frågor. Forums vetenskapsdel består av två kapitel, ett mer teoretiskt om vad ett vetenskapligt förhållningssätt kan innebära och ett kring konkreta metodfrågor. Dessutom finns vetenskapsrutor inne i de olika blocken som ger exempel på teorier och forskning inom kunskapsområdet.

I nya upplagan av Forum …
… inleds varje block och kapitel med direkt koppling till ämnesplanen. Eleven får en ett tydligt mål att arbeta mot.
… finns tydliga modeller för att synliggöra begreppshierarkier, processer och strukturer i samhället.
… möter dina elever olika analysverktyg, till exempel statistisk analys, kausalanalys, genusteori och bildanalys.
… finns sammanfattningar som återknyter till målet med kapitlet.
… finns det fyra typer av uppgifter:
Fundera
– tänkvärda frågor i direkt anslutning till texten för att läsaren ska stanna upp och reflektera över innehållet.
I slutet av varje kapitel fi nns:
Faktafrågor
– som stöd för en aktiv läsning och vid repetition.
Analysfrågor
– för att utveckla förmågor som att diskutera orsak-verkan och samband, att dra slutsatser, att jämföra, att källkritiskt granska eller att granska argument.
Uppdrag
– som tränar informationssökning, bearbetning av material och presentation.Nedladdningar:335
Besök:988

Läs boken Forum Samhällskunskap 1 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Forum Samhällskunskap 1 pdf download
Forum Samhällskunskap 1 e-bok apple
Forum Samhällskunskap 1 bok pdf svenska
Forum Samhällskunskap 1 epub books download
Forum Samhällskunskap 1 las online bok
svenska Forum Samhällskunskap 1 pdf
Forum Samhällskunskap 1 book online
Forum Samhällskunskap 1 book på svenska
Forum Samhällskunskap 1 audiobook svenska gratis
Forum Samhällskunskap 1 pa svenska pdf free download
Forum Samhällskunskap 1 på svenska pdf
Forum Samhällskunskap 1 on kindle
Forum Samhällskunskap 1 epub on ipad
Forum Samhällskunskap 1 svenska audiobook free
Forum Samhällskunskap 1 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *