>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789147109272
Utgivningsdatum:2013-07-25
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9543,66 KB

Frank omfattar tre faktaböcker i naturkunskap: Frank Blå till kurs 1a1 för yrkesprogrammen samt Frank Gul kurs 1b och Frank Grön till kurs 2 för de studieförberedande programmen. Alla tre böckerna finns också som Onlineböcker. Till böckerna finns lärarhandledningar som nedladdningsbara filer: en gemensam till Frank Blå och Frank Gul, och en separat till Frank Grön. Till Frank finns också ett material för formativt arbete samt en webbapp med vars hjälp eleverna tränar på begrepp och basfakta.

Läs mer
Utmärkande för Frank-serien är den berättande stilen med ett lättillgängligt språk som passar alla elever. Texterna tar återkommande upp nya forskningsrön, för att eleven ska bli medveten om att naturvetenskaperna ständigt utvecklas, och att vi som samhällsmedborgare har stor nytta av dem. Fokus ligger på samhällets miljö- och energiutmaningar samt på individens livsstil och vad den betyder både för hen själv och samhället. På perspektivsidorna finns gott om möjlighet till fördjupning och breddning. Variationen här är stor, med syfte att det alltid ska finnas någonting som väcker den enskilda elevens intresse.
Böckerna är indelade i block, som kan läsas i vilken ordning som helst. I början anges vilka förmågor som blocket ska ge eleven möjlighet att utveckla samt det centrala innehåll som tas upp. I början av varje kapitel finns kunskapskraven samt en lista på de viktigaste begreppen. Begreppsförklaringarna ligger som marginaltexter inne i kapitlet, och här finns även ordförklaringar – allt för att underlätta läsning, inlärning och förståelse. Kapitlen avslutas med uppgifter av olika kategorier. Till böckerna finns en webbapp där eleven tränar på begrepp och basfakta.
I serien ingår faktaböcker till kurserna Naturkunskap 1a1, 1b och 2 samt motsvarande onlineböcker. Till böckerna finns lärarhandledningar – en till 1-böckerna och en till 2-boken – som nedladdningsbara filer.
Frank Blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen
Frank Blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia och sambanden i naturen har medfört en väldig samhällsutveckling under 1900-talet. Vi har lärt oss utnyttja jordens resurser och utvinna energi på ett allt effektivare sätt. I takt med det har vår miljöpåverkan ökat och gett upphov till en rad olika problem.
Frank blå beskriver orsakerna till miljöproblemen och deras konsekvenser, samt vad vi behöver göra nationellt och internationellt för att lösa dem och nå ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden.
Boken avslutas med ett kapitel om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet. Hur påverkas man av gruppen och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet är till största delen skrivet av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.
Frank blå är indelad i fem kapitel – Vetenskapens långa resa, Solenergi driver vår planet, Energi, miljö och livsstil, En hållbar utveckling samt Sex och relationer.
För de elever som ska börja med kursen Naturkunskap 1a1 och sedan fortsätta med Naturkunskap 1a2, rekommenderar vi att de använder Frank Gul Naturkunskap 1b (se nedan), eftersom den täcker in allt som ska läsas i de två förstnämnda kurserna.
Frank blå Naturkunskap 1a1 50 p finns också som Onlinebok.
Frank Gul Naturkunskap 1b 100 p för de studieförberedande programmen
Frank Gul inleder med ett block om det naturvetenskapliga arbetssättet som är en förutsättning för att eleverna skalära sig ett kritiskt förhållningssätt. Därefter följer block 2 som handlar om ekologi, vårt behov av energi och andra naturresurser, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av dessa behov – nationellt och globalt. Block 3 handla om celler och genetik, och syftar till att eleverna ska förstå och därmed kunna få en inblick i de nya biotekniker som blir allt viktigare i vårt samhälle. I block 4 gör vi en djupdykning i det som mer beNedladdningar:258
Besök:818

Läs boken Frank Grön Naturkunskap 2 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Frank Grön Naturkunskap 2 pdf download
Frank Grön Naturkunskap 2 e-bok apple
Frank Grön Naturkunskap 2 bok pdf svenska
Frank Grön Naturkunskap 2 epub books download
Frank Grön Naturkunskap 2 las online bok
svenska Frank Grön Naturkunskap 2 pdf
Frank Grön Naturkunskap 2 book online
Frank Grön Naturkunskap 2 book på svenska
Frank Grön Naturkunskap 2 audiobook svenska gratis
Frank Grön Naturkunskap 2 pa svenska pdf free download
Frank Grön Naturkunskap 2 på svenska pdf
Frank Grön Naturkunskap 2 on kindle
Frank Grön Naturkunskap 2 epub on ipad
Frank Grön Naturkunskap 2 svenska audiobook free
Frank Grön Naturkunskap 2 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *