>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2010-04-07
ISBN-10:9789139205562
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 7672,28 KB

Samarbetet inom EU bygger bl.a. på att de officiella språken är likställda, dvs. inget språk har tolkningsföreträde framför andra språkversioner. Det är emellertid inte sällan som det föreligger skillnader mellan de olika språkversionerna. Varje seriöst studium av unionsrätten kräver därför ett beaktande av flera av de olika autentiska språkversionerna. Syftet med föreliggande framställning är att underlätta en komparation mellan fyra av de autentiska språkversionerna, nämligen franska, tyska, engelska och svenska, av de två centrala fördragen. Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Med detta syfte har texten satts på sådant sätt att varje språkversion återfinns i en separat spalt på varje uppslag. Varje artikel börjar på samma rad på alla språken även om de naturligtvis kan sluta olika, beroende på språkens olika uppbyggnad.
Dispositionen i denna sjätte upplaga följer Europeiska unionens senaste ändringsfördrag, Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, i vilket det ges detaljerade instruktioner om hur bestämmelser i EU:s
befintliga fördrag skall revideras, kompletteras, raderas och omnumreras. De konsoliderade versionerna av Fördraget om Europeiska Unionen och Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt kompletteras av utvalda
protokoll och förklaringar upprättade respektive avgivna vid antagandet av Lissabonfördraget. Revideringar som inte upptagits i Lissabonfördraget, men som medlemstaterna överenskommit om att genomföra vid nästkommande
fördragsrevidering, uppmärksammas med fotnoter i anslutning till de relevanta bestämmelserna. Längst bak i framställningen återfinns även den svenska anslutningslagen (1994:1500).


Nedladdningar:263
Besök:778

Läs boken Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union pdf download
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union e-bok apple
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union bok pdf svenska
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union epub books download
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union las online bok
svenska Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union pdf
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union book online
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union book på svenska
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union audiobook svenska gratis
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union pa svenska pdf free download
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union på svenska pdf
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union on kindle
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union epub on ipad
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union svenska audiobook free
Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *