>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147113163
Utgivningsdatum:2017-01-17
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 4939,57 KB

Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga!

Läs mer
Boken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är praktiskt relevant och tillämpbar men också väl förankrad i företagsekonomisk teori.
Upplaga 18 är uppdaterad och vidareutvecklad. Det gäller både faktabok, övningsbok och lösningar. Finansieringsavsnittet har fått en modernare ansats med starkare fokus på kassacykeln, kassaflöden och finansieringsproblem för företag i olika utvecklingsstadier. Marknadsföringsavsnitten om relationsmarknadsföring och digital marknadsföring fördjupats. Digitaliseringens betydelse för i princip alla verksamheter adresseras. Även hållbart företagande och hållbarhetsrapportering lyfts fram på ett tydligare sätt.
Bokens pedagogiska idéer är främst:
– Att innehållet koncentreras till den företagsekonomiska kärnan.
– Att för företag relevanta teman och utmaningar behandlas.
– Att framställningen är inriktad på moderna sätt att tänka kring, analysera och fatta beslut i företag.
– Att bokens upplägg underlättar och stödjer både problembaserat lärande och teoretiskt reflekterande lärande.
– Att innehållet framställs på ett sätt som passar studerande vid universitet, högskolor och annan vuxenutbildning.
Övningsboken följer faktabokens indelning. Den innehåller ett stort antal uppgifter av varierande typ: instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter, räkneuppgifter/tillämpningsuppgifter och uppgifter som integrerar teori och praktik.
Lösningar innehåller utförliga lösningsförslag till tillämpningsuppgifterna i övningsboken.
Till boken finns lärarmaterial i Power Point – vill du få tillgång till det, kontakta förläggande redaktör magnus.winkler@liber.se

Om författarna
Per-Hugo Skärvad är docent i företagsekonomi, verksam vid Institutet för ekonomisk forskning inom Lunds universitet samt inom BSI & Partners. Jan Olsson har varit universitetslektor vid Linköpings universitet. Under senare år har han varvat undervisning med u-landsuppdrag för SIDA.Nedladdningar:315
Besök:868

Läs boken Företagsekonomi 100 Lösningar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Företagsekonomi 100 Lösningar pdf download
Företagsekonomi 100 Lösningar e-bok apple
Företagsekonomi 100 Lösningar bok pdf svenska
Företagsekonomi 100 Lösningar epub books download
Företagsekonomi 100 Lösningar las online bok
svenska Företagsekonomi 100 Lösningar pdf
Företagsekonomi 100 Lösningar book online
Företagsekonomi 100 Lösningar book på svenska
Företagsekonomi 100 Lösningar audiobook svenska gratis
Företagsekonomi 100 Lösningar pa svenska pdf free download
Företagsekonomi 100 Lösningar på svenska pdf
Företagsekonomi 100 Lösningar on kindle
Företagsekonomi 100 Lösningar epub on ipad
Företagsekonomi 100 Lösningar svenska audiobook free
Företagsekonomi 100 Lösningar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *