>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789139019527
Utgivningsdatum:2017-08-28
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 9943,35 KB

Denna framställning behandlar ett centralt ämnesområde som berör många människor. Förmynderskapsfrågor har stor aktualitet i samband med frågor om ansvar och rättsligt skydd för svagare parter, såsom barn, äldre personer och förståndshandikappade.

I Förmynderskap redogörs för reglerna om omyndigas rättsställning, om föräldrars förmyndaransvar för sina barn och om förvaltares och gode mäns ställning vid tillvaratagandet av enskildas rätt. Föräldrabalkens förvaltningsregler behandlas ingående, liksom överförmyndares verksamhet, särskilt med inriktning på myndighetsansvar, handläggningsregler, sekretess och skadeståndsansvar. Ett kapitel tar upp s.k. särskild förvaltning, ett modernt alternativ till överförmyndarkontrollerad förvaltning av t.ex. större förmögenheter.

Den tredje upplagan av boken är uppdaterad med nyheter inom förmynderskapsrätten. I ett nytt kapitel beskrivs institutet framtidsfullmakter. Hänvisningar till avgöranden i högre rätt och nya rättsfall har också tillkommit. Den rättsvetenskapliga diskussionen har utökats och fördjupats.

Förmynderskap riktar sig till advokater och andra praktiker inom området liksom till överförmyndare m.fl. som i sin verksamhet handlägger frågor om förmynderskap och som förvaltar tillgångar tillhörande barn och enskilda. Boken lämnar även bidrag till rättstillämpningen och rättsutvecklingen. Den lämpar sig även för den juridiska utbildningen.Nedladdningar:354
Besök:993

Läs boken Förmynderskap i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Förmynderskap pdf download
Förmynderskap e-bok apple
Förmynderskap bok pdf svenska
Förmynderskap epub books download
Förmynderskap las online bok
svenska Förmynderskap pdf
Förmynderskap book online
Förmynderskap book på svenska
Förmynderskap audiobook svenska gratis
Förmynderskap pa svenska pdf free download
Förmynderskap på svenska pdf
Förmynderskap on kindle
Förmynderskap epub on ipad
Förmynderskap svenska audiobook free
Förmynderskap ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *