>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789189449404
Utgivningsdatum:2002-02-01
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 1567,74 KB

Det talas mycket om utvärdering i den offentliga sektorns organisation er. Många dras in i de allt synligare, vanligare och komplexare utvärd eringsprocesserna. Denna bok handlar om hur utvärderingar görs, hur de används och om de kan möta alla förväntningar som ställs på dem. Kan man t.ex. styra med hjälp av utvärderingar? Vad kan man lära av dem? V ilka effekter får de? Utvärderandets legitimitet, rituella aspekter oc h negativa sidor lyfts fram. Roller och relationer diskuteras.Boken vä nder sig till alla som kommer i kontakt med utvärderingar i sitt arbet e eller av ren nyfikenhet. Den manar till eftertanke inför framväxande och alltmer spridda utvärderingsideal.


Nedladdningar:592
Besök:859

Läs boken Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek pdf download
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek e-bok apple
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek bok pdf svenska
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek epub books download
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek las online bok
svenska Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek pdf
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek book online
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek book på svenska
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek audiobook svenska gratis
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek pa svenska pdf free download
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek på svenska pdf
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek on kindle
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek epub on ipad
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek svenska audiobook free
Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *