>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-08-10
ISBN-10:9789140694638
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 3631,42 KB

Nästan alla barn i Sverige deltar i någon form av förskoleverksamhet. Därmed är förskolan en central del i samhället. Förskolan ska erbjuda aktiviteter och innehåll där barn, med olika bakgrund och intressen, ska utvecklas enskilt och i grupp.

Förskolan och barns utvecklig ger en rik bild av barns utveckling och lärande inom ramen för förskolan, och hur utvecklingen av denna institution sett ut. I historiska och samtida perspektiv tematiserar kapitlen frågor om bland annat förskolans pedagogiska tradition, barns lek och socialisation, flerspråkighet, digitala redskap, estetiska uttrycksformer, dokumentation och likvärdighet. Boken är indelad i fyra sektioner:

  • Förskolans uppkomst, styrning och pedagogiska ursprung
  • Barns utveckling ur olika vetenskapliga perspektiv
  • Undervisning och lärande i lek- och temabaserad verksamhet
  • Uppföljning och utveckling i förskolan

Boken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen, men den kan även användas i fortbildning av verksamma förskollärare och läsas av andra som är intresserade av barns utveckling och förskola.

Anne-Li Lindgren (red.) är professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Niklas Pramling (red.) är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Roger Säljö (red.) är professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet.

Lise-Lotte Bjervås har en bakgrund som förskollärare, men är numera lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskar om förskolebarns lärande i matematik.

Polly Björk-Willén är fil.dr i Tema Barn och biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet.

Asta Cekaite är professor vid Tema Barn, Linköpings universitet.

Anette Emilson är fil.dr och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet med en tvärvetenskaplig bakgrund i kommunikation.

Ann Frisén är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Philip Hwang är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och professor på deltid vid Högskolan Väst.

Jan-Erik Johansson är professor emeritus i förskolepedagogik vid Høgskolen i Oslo och Akershus i Norge.

Susanne Klaar är fil.dr i pedagogik och har en bakgrund som förskollärare och Ma/NO-lärare i årskurs 1-7.

Hillevi Lenz Taguchi är professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Caroline Liberg har sin vetenskapliga bakgrund inom allmän språkvetenskap och är nu professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet.

Ulf P. Lundgren är professor emeritus vid Uppsala universitet.

Anna Palmer är docent i förskoledidaktik och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen,Stockholms universitet.

Hanna Palmér är docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet.

Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola.

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Ann-Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik vid Malmö högskola.

Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.Nedladdningar:296
Besök:985

Läs boken Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare pdf download
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare e-bok apple
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare bok pdf svenska
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare epub books download
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare las online bok
svenska Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare pdf
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare book online
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare book på svenska
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare audiobook svenska gratis
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare pa svenska pdf free download
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare på svenska pdf
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare on kindle
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare epub on ipad
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare svenska audiobook free
Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *