>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789140691088
Utgivningsdatum:
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 5561,92 KB

Enligt förskolans läroplan ska varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap. Barnen ska stimuleras att aktivt undersöka sin omvärld och tänka själva kring naturvetenskap. De ska också ges möjlighet att dela sina tankar och uttrycka dem på ett kreativt sätt. Men hur gör man det i praktiken? Hur kan man som pedagog stötta ett barn så att det utvecklas i sin förmåga att ställa frågor och undersöka? Hur stöttar man barns reflektioner kring de erfarenheter de får via undersökande verksamhet? Och hur gör man det på ett sätt som stämmer med förskolans värdegrund och övriga uppdrag?

I den här boken ger författarna en mängd konkreta och inspirerande exempel på hur några förskolor har valt att arbeta med naturvetenskap. Den forskning som boken bygger på visar att pedagogernas förhållningssätt till naturvetenskap, snarare än valet av innehåll, är avgörande för om barnen verkligen erbjuds en möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap. Bokens exempel utgår därför från olika förhållningssätt som man kan ha i samband med naturvetenskapliga aktiviteter. Till varje kapitel hör en eller flera faktarutor där det naturvetenskapliga innehållet förklaras och knyts till generella bärande idéer inom naturvetenskapen.

Boken spänner över stora delar av det naturvetenskapliga fältet, och visar att det finns många olika sätt att låta barn möta naturvetenskap på. Exemplen i boken vidgar gränserna för hur man kan arbeta med naturvetenskap i förskolan och öppnar för möjligheter till många lustfyllda, engagerande och lärande stunder med barnen.

Bodil Sundberg är fil.dr i biologi och arbetar på Örebro universitet som lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik.

Sofie Areljung är doktorand vid Umeå universitet, där hon arbetar med ett avhandlingsprojekt om naturvetenskap i förskolan.

Karin Due är fil.dr i fysikdidaktik och arbetar som lärarutbildare vid Umeå universitet, bland annat på förskoleprogrammet.

Christina Ottander är fil.dr i växtfysiologi och docent i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Umeå universitet.

Britt Tellgren är fil.dr i pedagogik och verksam som lärarutbildare på förskollärarprogrammet vid Örebro universitet.Nedladdningar:489
Besök:937

Läs boken Förskolans naturvetenskap i praktiken i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Förskolans naturvetenskap i praktiken pdf download
Förskolans naturvetenskap i praktiken e-bok apple
Förskolans naturvetenskap i praktiken bok pdf svenska
Förskolans naturvetenskap i praktiken epub books download
Förskolans naturvetenskap i praktiken las online bok
svenska Förskolans naturvetenskap i praktiken pdf
Förskolans naturvetenskap i praktiken book online
Förskolans naturvetenskap i praktiken book på svenska
Förskolans naturvetenskap i praktiken audiobook svenska gratis
Förskolans naturvetenskap i praktiken pa svenska pdf free download
Förskolans naturvetenskap i praktiken på svenska pdf
Förskolans naturvetenskap i praktiken on kindle
Förskolans naturvetenskap i praktiken epub on ipad
Förskolans naturvetenskap i praktiken svenska audiobook free
Förskolans naturvetenskap i praktiken ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *