>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789140688460
Utgivningsdatum:2016-06-16
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 9344,43 KB

Den här boken handlar om förskolans historiska framväxt, idéarv och kunskapstraditioner. Den innehåller förskolepedagogiska nyckeltexter i original som skrivits av personer som haft stor betydelse för förskolans samhälleliga och idémässiga utveckling. I boken återfinns texter av bland andra Friedrich Fröbel, John Dewey, Ellen och Maria Moberg, Ellen Key, Elsa Köhler och Alva Myrdal. Varje författare presenteras ingående med särskilt fokus på deras relation till förskolan och små barns fostran.

Nyckeltexterna och presentationerna av författarna syftar till att synliggöra förskollärarprofessionens och förskollärarutbildningens idémässiga kulturarv. Texterna har valts utifrån centrala förskolepedagogiska och läroplanshistoriska frågor för att skapa historisk förståelse för synen på fostran av små barn och deras lärande.

Boken ger även en bild av den svenska förskolans institutionella framväxt, uppdrag, organisering och styrning. Att lära känna förskolans historia och dess curriculum i vid mening- idéhistoriskt, politiskt, kulturellt, pedagogiskt och socialt är betydelsefullt för utvecklingen av en professionell identitet.

Birgitta Hammarström-Lewenhagen är universitetslektor vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Hennes forskning och undervisning  rör professionsutveckling, förskoledidaktik och utbildningshistoria.Nedladdningar:347
Besök:816

Läs boken Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv pdf download
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv e-bok apple
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv bok pdf svenska
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv epub books download
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv las online bok
svenska Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv pdf
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv book online
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv book på svenska
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv audiobook svenska gratis
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv pa svenska pdf free download
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv på svenska pdf
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv on kindle
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv epub on ipad
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv svenska audiobook free
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *