>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2012-09-03
ISBN-10:9789127132429
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 3798,32 KB

Förskoleklassen är på många sätt ett gränsland i dagens skola. Att undervisa inom denna frivilliga skolform innebär bland annat att fritt kunna planera innehållet och undervisningen. Detta kan bli till ett dilemma i de fall då riktlinjer saknas för vad undervisningen ska innehålla.

I Förskoleklassens didaktik knyts en didaktisk bromellan förskola och skola. Hos sexåringar av i dag framträder både en begynnande läs- och skrivförmåga och en matematisk förmåga. För att barnen ska fortsätta att utveckla dessa förmågor i förskoleklassen behöver läraren känna till det centrala innehållet inom dessa ämnesområden. Först då kan de styra arbetet i rätt riktning. Inledningsvis ges teoretiska perspektiv på bland annat lek och lärande, vilket vävs samman med verksamhetsknutna exempel där kopplingar görs till svensk- och matematikämnets didaktik.

I bokens avslutande del tas avstamp i läroplanerna för förskola och skola vilket mynnar ut i ett resonemang kring konkreta innehållsaktiviteter och riktlinjer kopplade till svenska och matematik i förskoleklass.Nedladdningar:391
Besök:772

Läs boken Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar pdf download
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar e-bok apple
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar bok pdf svenska
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar epub books download
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar las online bok
svenska Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar pdf
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar book online
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar book på svenska
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar audiobook svenska gratis
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar pa svenska pdf free download
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar på svenska pdf
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar on kindle
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar epub on ipad
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar svenska audiobook free
Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *