>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789171734211
Utgivningsdatum:
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6132,76 KB

Gemenskap är ett centralt begrepp i socialpedagogiken. Gemenskap med andra människor är nödvändigt för att man som individ ska utvecklas och kunna vara delaktig i samhället. Socialpedagogiken innehåller strategier för att skapa förutsättningar för gemenskap och samtal och kan därmed vara ett stöd för individen i dennes strävanden till ett aktivt liv tillsammans med andra.

Men det finns många olika sätt att se på begreppet gemenskap inom socialpedagogiken och därtill olika sätt att uppfatta ämnet som sådant. De fjorton texterna i antologin ”Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv” belyser modern socialpedagogik ur teoretiska såväl som praktiska – verksamhetsmässiga – synvinklar. Boken tar oss med till en rad olika sociala sammanhang – ett sommarkollo, en samtalsgrupp för äldre, en mottagning för nyanlända, en trädgårdsterapeutisk verksamhet … – men inbjuder också till reflektion över hur vi resonerar kring mänskligt samspel.

De medverkande är samtliga verksamma inom områden med relevans för socialpedagogisk forskning.Nedladdningar:443
Besök:914

Läs boken Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv pdf download
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv e-bok apple
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv bok pdf svenska
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv epub books download
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv las online bok
svenska Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv pdf
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv book online
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv book på svenska
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv audiobook svenska gratis
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv pa svenska pdf free download
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv på svenska pdf
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv on kindle
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv epub on ipad
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv svenska audiobook free
Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *