>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-10-20
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144116723
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 1963,71 KB

I Grundbok i kooperativt lärande – Vägen till det samarbetande klassrummet får läsaren möta ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning, samtidigt.

Boken ger läsaren flera strategier och strukturer med fokus på samarbete och flerstämmighet så att eleverna kan utveckla språk, kognitiva förmågor och relationer. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.
Grundbok i kooperativt lärande beskriver den gedigna forskningsbakgrund och lärandeteori som ligger till grund för kooperativt lärande. Vidare beskrivs hur lärare praktiskt kan använda samarbetets kraft i sin undervisning. Kooperativt lärande gynnar både läraren och eleverna och kan användas från förskolans senare år, i grundskolan och inom vuxenutbildning. Nedladdningar:472
Besök:994

Läs boken Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet pdf download
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet e-bok apple
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet bok pdf svenska
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet epub books download
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet las online bok
svenska Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet pdf
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet book online
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet book på svenska
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet audiobook svenska gratis
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet pa svenska pdf free download
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet på svenska pdf
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet on kindle
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet epub on ipad
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet svenska audiobook free
Grundbok i kooperativt lärande : vägen till det samarbetande klassrummet ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *