>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<



ISBN-10:9789144082134
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2013-07-17
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 4586,72 KB

Så fort människor kommer samman i en grupp uppkommer interaktioner mellan medlemmarna. För att studera grupper och grupprocesser krävs tillgång till metoder för att registrera vad som sker i samspelet mellan människorna. Observation, som fokuseras i denna bok, kan vara en lämplig metod.

Syftet med boken är att belysa gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell för gruppobservationer visas på ett sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. Modellen bygger på två dimensioner. Den första dimensionen handlar om det förhållningssätt eller den kunskapssyn som ligger till grund för studien. Dimensionen skiljer mellan begreppen teoriprövande och teorigenererande. Den andra dimensionen avser vilken grad av struktur observationen har. För att beskriva dimensionen används benämningarna hög grad av struktur respektive låg grad av struktur.
I boken visas på den spännvidd som finns mellan olika sätt att praktiskt gå till väga vid observationer och det förhållningssätt eller syn på kunskap som ligger bakom olika tillvägagångssätt. Detta sker genom att belysa några metoder för gruppobservationer, ge en historisk tillbakablick samt presentera några praktiska exempel på studier som vi eller andra genomfört.

Förhoppningen är att läsaren med hjälp av denna bok ska få en större insikt i och bättre förståelse för gruppobservation som metod samt att de illustrativa exempel som presenterats inspirerar till att själva genomföra gruppobservationsstudier.



Nedladdningar:388
Besök:749

Läs boken Gruppobservationer – Teori och praktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Gruppobservationer – Teori och praktik pdf download
Gruppobservationer – Teori och praktik e-bok apple
Gruppobservationer – Teori och praktik bok pdf svenska
Gruppobservationer – Teori och praktik epub books download
Gruppobservationer – Teori och praktik las online bok
svenska Gruppobservationer – Teori och praktik pdf
Gruppobservationer – Teori och praktik book online
Gruppobservationer – Teori och praktik book på svenska
Gruppobservationer – Teori och praktik audiobook svenska gratis
Gruppobservationer – Teori och praktik pa svenska pdf free download
Gruppobservationer – Teori och praktik på svenska pdf
Gruppobservationer – Teori och praktik on kindle
Gruppobservationer – Teori och praktik epub on ipad
Gruppobservationer – Teori och praktik svenska audiobook free
Gruppobservationer – Teori och praktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *