>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-12-02
ISBN-10:9789147111657
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2966,58 KB

Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data.

Läs mer
Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja. Elva olika metodansatser presenteras ingående:
– grundad teori
– hermeneutik
– diskursanalys
– aktör-nätverksteori
– fenomenologi
– fenomenografi
– interpretativ fenomenologisk analys
– textanalys
– konversationsanalys
– fältforskning
– livsberättelser
I denna andra upplaga av boken har två helt nya kapitel och metodansatser tillkommit: aktör-nätverksteorin och interpretativ fenomenologisk analys (interpretative phenomenological analysis, IPA). Även inledning, avslutning och referenser är uppdaterade.

Om författarna
Bokens huvudredaktörer är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, och Robert Thornberg, professor i pedagogik, vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Övriga medförfattare har alla gedigna kunskaper inom sina respektive specialområden och lång erfarenhet av att handleda studenter.Nedladdningar:391
Besök:657

Läs boken Handbok i kvalitativ analys i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Handbok i kvalitativ analys pdf download
Handbok i kvalitativ analys e-bok apple
Handbok i kvalitativ analys bok pdf svenska
Handbok i kvalitativ analys epub books download
Handbok i kvalitativ analys las online bok
svenska Handbok i kvalitativ analys pdf
Handbok i kvalitativ analys book online
Handbok i kvalitativ analys book på svenska
Handbok i kvalitativ analys audiobook svenska gratis
Handbok i kvalitativ analys pa svenska pdf free download
Handbok i kvalitativ analys på svenska pdf
Handbok i kvalitativ analys on kindle
Handbok i kvalitativ analys epub on ipad
Handbok i kvalitativ analys svenska audiobook free
Handbok i kvalitativ analys ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *