>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2015-08-13
ISBN-10:9789147112241
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 6168,53 KB

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder.

Läs mer
Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder och hur en kvalitativ undersökning kan planeras. I den andra delen går författarna in på tre huvudsakliga sätt att framställa data: intervjuer, observationer och textanalys. I denna del finns också specialkapitel om livshistorieintervjuer, fokusgruppsdiskussioner, skuggning, forskning på internet, diskursanalys samt användningen av bilder. I den tredje och avslutande delen av boken diskuteras analys av kvalitativa data och vad det kan innebära att skriva akademiskt.
I denna andra upplaga har många kapitel aktualiserats och setts över. Dessutom finns två nya kapitel: ett om att intervjua barn och ett om att göra videoobservationer och analysera dessa.

Om författarna
Redaktörer är Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet och verksam vid SCORE i Stockholm och Peter Svensson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.Nedladdningar:346
Besök:672

Läs boken Handbok i kvalitativa metoder i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Handbok i kvalitativa metoder pdf download
Handbok i kvalitativa metoder e-bok apple
Handbok i kvalitativa metoder bok pdf svenska
Handbok i kvalitativa metoder epub books download
Handbok i kvalitativa metoder las online bok
svenska Handbok i kvalitativa metoder pdf
Handbok i kvalitativa metoder book online
Handbok i kvalitativa metoder book på svenska
Handbok i kvalitativa metoder audiobook svenska gratis
Handbok i kvalitativa metoder pa svenska pdf free download
Handbok i kvalitativa metoder på svenska pdf
Handbok i kvalitativa metoder on kindle
Handbok i kvalitativa metoder epub on ipad
Handbok i kvalitativa metoder svenska audiobook free
Handbok i kvalitativa metoder ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *