>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2010-09-03
Språk:Svenska
ISBN-10:9789127122116
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 5455,55 KB

Vårdvetenskap studeras vid universitet och högskolor, både som del av professionella utbildningsprogram och som akademiskt ämne. Trots det råder fortfarande en osäkerhet beträffande vad vårdvetenskap innebär.

Med mer än 25 års akademisk erfarenhet och egna engagemang i vård, vårdutbildning och forskning reder författarna ut de vårdvetenskapliga begreppen inom området hälsa och vård. Deras samlade empiriska forskning har utgjort underlag för en metasyntes av hälsa och vårdande. Analysen har fördjupats med hjälp av existensteoretisk filosofi. På så sätt har de kunnat komma till rätta med en del av de oklarheter som hittills rått inom det vårdvetenskapliga kunskapsområdet. Vårdvetenskapen beskrivs som en fullödig teori för vårdande. De välkända konsensusbegreppen människan, hälsan, världen/omgivningen och vårdandet har fyllts med ett rikt innehåll. Hälsa och välbefinnande, som utgör vårdvetenskapens syfte och vårdandets mål, definieras och beskrivs ingående, vilket inkluderar livsstilens betydelse för hälsa.

Detta är en bok för vårdens professioner. Med utgångspunkt i ett patientperspektiv på hälsa och välbefinnande beskrivs vårdvetenskapens plats i och betydelse för arbetsterapeutens, sjukgymnastens, sjuksköterskans och läkarens vårdande arbete.Nedladdningar:534
Besök:858

Läs boken Hälsa och vårdande : i teori och praxis i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Hälsa och vårdande : i teori och praxis pdf download
Hälsa och vårdande : i teori och praxis e-bok apple
Hälsa och vårdande : i teori och praxis bok pdf svenska
Hälsa och vårdande : i teori och praxis epub books download
Hälsa och vårdande : i teori och praxis las online bok
svenska Hälsa och vårdande : i teori och praxis pdf
Hälsa och vårdande : i teori och praxis book online
Hälsa och vårdande : i teori och praxis book på svenska
Hälsa och vårdande : i teori och praxis audiobook svenska gratis
Hälsa och vårdande : i teori och praxis pa svenska pdf free download
Hälsa och vårdande : i teori och praxis på svenska pdf
Hälsa och vårdande : i teori och praxis on kindle
Hälsa och vårdande : i teori och praxis epub on ipad
Hälsa och vårdande : i teori och praxis svenska audiobook free
Hälsa och vårdande : i teori och praxis ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *