>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147122400
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-08-11
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 8452,14 KB

Hur långt är ett äppelskal, i reviderad upplaga 2017, ger exempel på meningsfullt lärande utifrån barns erfarenheter med koppling till förskoleklassens läroplan. Författarna visar hur det förtydligade uppdraget bekräftar det undersökande arbetssättet och hur det kan få olika uttrycksformer i praktiken.

Läs mer
Författarna belyser hur det tematiska arbetssättet ger möjlighet att arbeta ämnesöverskridande och skapande samt om hur barns delaktighet och lärares egna lärprocesser gynnar utveckling och lärande. Här ges exempel på olika former av samarbete med grundskolans lärare.
Två delar av arbetet beskrivs mer ingående. Den ena delen är språk och språkutveckling. En tidig erövring av språket får allt större betydelse i samhällets snabba förändringar. I denna process är det viktigt att skapa mening och innehåll för att underlätta för barnen att utveckla effektiva verktyg för kommunikation, både för lek och för skolarbete. I ett nyskrivet avsnitt får vi ta del av ett arbete med fokus på språk för olika genrer, t.ex. sagor, berättelser och kunskapsrelaterad text.
Den andra delen är matematik som med läroplanen fått ökad betydelse i det tidiga lärandet. Författarna vill synliggöra den matematik som finns i barns vardag. Matematiken är därför alltid närvarande som en del i varje större projekt, men också i lek och rutiner. Här beskrivs i nya exempel hur barn använder matematik för att undersöka och reflektera över fenomen i omvärlden. I det reflekterande och skapande arbetet utvecklar de ett matematiskt språk för att beskriva denna omvärld.
Boken vänder sig till dem som utbildar sig till förskollärare eller lärare för de yngre åldrarna i skolan samt till dem som redan arbetar i förskoleklass.

Om författarna
Annika Persson och Lena Wiklund har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete i förskoleklass. De fick Ulla-Britta Bruunstipendiet år 2005. De föreläser om hur lärare kan synliggöra och lyfta matematiken i förskoleklassens vardag.Nedladdningar:323
Besök:778

Läs boken Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass pdf download
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass e-bok apple
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass bok pdf svenska
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass epub books download
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass las online bok
svenska Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass pdf
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass book online
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass book på svenska
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass audiobook svenska gratis
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass pa svenska pdf free download
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass på svenska pdf
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass on kindle
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass epub on ipad
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass svenska audiobook free
Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *