>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-02-22
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144107899
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8553,49 KB

”Ska vi va idag?” är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga relationer i och utanför skolan. Ur barnens perspektiv kan handlingar där de både innesluter och utesluter varandra ses som nödvändiga inslag i deras relationsarbete. Delar av detta samspel kan också få till följd att barn utesluts ur gemenskaper, kränks eller trakasseras av andra barn.

Boken beskriver skolan, organiserad av vuxna, som en central arena för socialt samspel där barn etablerar, upprätthåller och utvecklar relationer. De ordnar sin sociala tillvaro och skapar egna kamratkulturer som i sin tur utgör delar av mer övergripande kulturer och av samhället. För att kunna ingripa i vardagstillvaron och medverka positivt i barns uppväxt, kamratrelationer och sociala liv är det därför viktigt att alla vuxna i skolan har kunskaper om hur barn gör när de arbetar med relationer. Detta är också en bra grund i arbetet med att främja likabehandling samt förebygga och motverka trakasserier och kränkande behandling i pedagogiska verksamheter.
I denna andra upplaga av boken tas också upp hur skolan kan arbeta med barns relationer och kränkande handlingar ur ett perspektiv som sätter sociala sammanhang och situationer i fokus snarare än barns individuella egenskaper och karaktärer.

Boken vänder sig till studenter på grundläggande lärarutbildning. Den passar också utmärkt i specialpedagog-, psykolog- och rektorsutbildning samt för kompetensutveckling av verksamma lärare och skolledare.

Andra upplaganNedladdningar:314
Besök:847

Läs boken Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan pdf download
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan e-bok apple
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan bok pdf svenska
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan epub books download
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan las online bok
svenska Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan pdf
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan book online
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan book på svenska
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan audiobook svenska gratis
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan pa svenska pdf free download
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan på svenska pdf
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan on kindle
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan epub on ipad
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan svenska audiobook free
Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *