>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789140686121
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2014-01-14
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9969,48 KB

Samhällsvetenskaplig forskning handlar om att studera sociala fenomen som väcker frågor och skapar nyfikenhet. Men för att man ska kunna besvara frågorna och stilla sin nyfikenhet måste man veta hur man ska gå tillväga. I den här boken beskrivs och förklaras det vetenskapliga hantverk som krävs för att man ska nå underbyggd kunskap om vårt samhälle. Det finns många metodböcker, men den här utmärker sig, dels genom att den betonar det tolkningsarbete som tar vid efter insamling av data, dels genom att den avdramatiserar skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ analys.

Denna andra upplaga är mer heltäckande än den första. Här har två kapitel om datainsamlingsmetoder tillkommit, och texten har också uppdaterats och delvis strukturerats om.

Mikael Hjerm är professor i sociologi vid Umeå universitet.

Simon Lindgren är professor i sociologi vid Umeå universitet.

Marco Nilsson är filosofie doktor och verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.Nedladdningar:471
Besök:789

Läs boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl pdf download
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl e-bok apple
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl bok pdf svenska
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl epub books download
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl las online bok
svenska Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl pdf
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl book online
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl book på svenska
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl audiobook svenska gratis
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl pa svenska pdf free download
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl på svenska pdf
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl on kindle
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl epub on ipad
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl svenska audiobook free
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *