>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2015-07-20
ISBN-10:9789147112043
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 9769,78 KB

Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker. Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken.

Läs mer
Bokens första del behandlar Muhammads liv och islams grundläggande skrifter. Här tas också islamisk lag, teologi, rituellt liv och sufism upp. Den andra delen rör sig genom den senare medeltiden och den tidigmoderna perioden och gör nedslag i en rad olika regioner och traditioner- från Sydostasien till Sydafrika och Spanien, från osmaner till mongoler och safavider. Bokens tredje del rör sig in i vår egen samtid, med initierade kapitel om islam och modernism, politisk islam, och islam i Europa och Förenta staterna.
Boken kan användas som litteratur på universitet och högskolor, men riktar sig även till en intresserad allmänhet. Författarna är alla ledande svenska forskare inom ämnet.

Om författarna
Redaktörer är Susanne Olsson, docent i religionshistoria vid Stockholms universitet, och Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola. Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet.Nedladdningar:596
Besök:682

Läs boken Islam : en religionsvetenskaplig introduktion i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion pdf download
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion e-bok apple
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion bok pdf svenska
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion epub books download
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion las online bok
svenska Islam : en religionsvetenskaplig introduktion pdf
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion book online
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion book på svenska
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion audiobook svenska gratis
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion pa svenska pdf free download
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion på svenska pdf
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion on kindle
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion epub on ipad
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion svenska audiobook free
Islam : en religionsvetenskaplig introduktion ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *