>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:
Språk:Svenska
ISBN-10:9789152353127
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 3774,26 KB

Den fjärde upplagan är uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nämnas ändringar i marknadsföringslagen och nya stora lagändringar i lagen om ekonomiska föreningar från 1 juli 2016. Arbetsrätten har genomgått en hel del förändringar gällande tidsbegränsade anställningar och lönekartläggning mellan könen. Övningsboken är uppdaterad med fler övningar och exempel och en helt ny Ordbok har tagits fram.

Ordboken är en helt ny uppslagsbok som innehåller förklaringar till alla ord och begrepp som ingår i huvudboken Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt. Allt för att underlätta för studenterna och ge dem stöd i inlärningen.

Övningsboken innehåller olika slags övningar, rättsfall, exempel, mallar och skrivningar. Förhoppningen är att övningsboken ska öka förståelsen och inlärningen genom praktiska exempel. I textboken återfinns hänvisningar till övningsbokens innehåll.

Tyngdpunkten i boken ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. Det är en modern introducerande bok som innehåller alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser. Mycket arbete har lagts ned på att skapa en bra pedagogisk struktur. De olika kapitlen har exempelvis grupperats i avdelningar, inom vilka det har eftersträvats att samla regler med sakligt samband- Juridik, Familj, Avtal, Näring, Fordran, Ersättning, Straff och Process.

En strävan utöver att underlätta inlärningen av diverse konkreta regler, är att Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt även ska kunna ge en förståelse för vad juridik är. Boken innehåller därför förhållandevis omfattande avsnitt om rättskällor och juridisk metod samt återkommande rättstillämpningsexempel. Till varje avdelning finns även ett stort antal frågor med tillhörande svar för att ge djupare förståelse.

Ur innehållet:

Juridik
Juridisk metod, rättsordning, rättskällor (inkl. EU-rätt) och rättstillämpning.
Familj
Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt.
Avtal
Allmän avtalsrätt, köprätt, äganderättsförvärv, nyttjanderätt och tjänster.
Näring
Associationsrätt, stiftelser, arbetsrätt, marknadsrätt och immaterialrätt.
Fordran
Fordringsrätt, säkerhetsrätter och insolvensrätt.
Ersättning
Skadeståndsrätt och försäkringsrätt.
Straff
Straffrättsliga grundprinciper, ansvarsgrunder, påföljder och brottskatalogen.
Process
Processrätt- civilprocess och straffprocess.Nedladdningar:589
Besök:656

Läs boken Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket pdf download
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket e-bok apple
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket bok pdf svenska
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket epub books download
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket las online bok
svenska Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket pdf
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket book online
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket book på svenska
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket audiobook svenska gratis
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket pa svenska pdf free download
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket på svenska pdf
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket on kindle
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket epub on ipad
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket svenska audiobook free
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Paket ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *