>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789144115863
Utgivningsdatum:2017-05-11
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 1746,62 KB

Bokföringsnämndens allmänna råd K3 är huvudregelverket för redovisning i Sverige. Från och med 2014 ska K3 tillämpas av alla större företag och koncerner som inte följer det internationella regelverket IFRS. 2016 uppdaterades K3 med anledning av den ändrade årsredovisningslagen. K3 ska tillämpas av alla större företag oavsett associationsform. Mindre företag kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2.
K3 är principbaserat och kapitlen är relativt korta och innehåller begränsat med detaljregler och vägledning – betydligt mindre än tidigare normgivning.
Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3:s regler och principer. Detta sker bland annat med ett stort antal praktiska exempel. Det allmänna rådet finns inlagt i boken och strukturen i boken följer helt K3 vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3.
Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar.
I denna den tredje reviderade upplagan har boken omarbetats med anledning av den ändrade årsredovisningslagen som i sin tur föranlett ändringar i K3-regelverket. En ytterligare nyhet i denna upplaga är att det allmänna rådet och lagparagrafer ur årsredovisningslagen finns inlagda i boken. Dessutom har samtliga kapitel uppdaterats med nya frågeställningar och tillämpningar som utkristalliserats under de tre första åren av K3-tillämpning.
Boken innehåller PwC:s bedömningar av hur olika punkter i K3 kan tolkas och tillämpas. Sådana tolkningar och tillämpningar kan se olika ut beroende på förutsättningarna i enskilda fall. Synen på hur redovisningsregler ska tillämpas utvecklas dessutom över tiden.


Nedladdningar:291
Besök:918

Läs boken K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 pdf download
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 e-bok apple
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 bok pdf svenska
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 epub books download
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 las online bok
svenska K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 pdf
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 book online
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 book på svenska
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 audiobook svenska gratis
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 pa svenska pdf free download
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 på svenska pdf
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 on kindle
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 epub on ipad
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 svenska audiobook free
K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *