>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144080963
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2013-01-21
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8841,93 KB

Denna bok ger en enkel och pedagogisk introduktion i företags ekonomisk kalkylering. Den har under mer än tre decennier använts vid många universitet, högskolor och studieförbund samt i företagsintern utbildning och sålts i över 100 000 exemplar. Kalkyler som besluts underlag (upplaga 6) var ibland alltför omfattande som elementär kalkylbok. Den utvecklas nu genom en uppdelning i två böcker. För det första utökas den till en ny, mer allomfattande ekonomistyrbok, Ekonomistyrning, beslut och handling. För det andra minskas den till Kalkyler som beslutsunderlag (upplaga 7) som fokuseras på förkalkylering.

I Kalkyler som beslutsunderlag (upplaga 7) utgår kapitlen om linjär programmering, internprissättning, uppföljning och kontroll och standardkostnadsanalys.

Traditionell förkalkylering och investeringsbedömning är viktiga moment som kompletteras med modernare inslag som abc-kalkylering. Ett betydande utrymme ges åt begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. balanserat styrkort, aktivitetsbaserad styrning, lean, just in time, nollfel, målkostnadsanalys, livscykelkostnad, kostnadslåsning, kaizen och business process re-engineering, BPR.

I de kapitel där så är möjligt finns demonstrationsexempel som konkre tiserar kalkyleringens begrepp och modeller. Det finns också diskussions- och arbetsuppgifter till varje kapitel. Kalkylering sätts in i ett större sammanhang och därigenom visas dess möjligheter och begränsningar.

Övningsboken innehåller många uppgifter med lösningsförslag. Sammantaget är ambitionen att boken skall vara en lättläst och lättförståelig introduktion i kalkylering.

Sjunde upplaganNedladdningar:538
Besök:696

Läs boken Kalkyler som beslutsunderlag i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Kalkyler som beslutsunderlag pdf download
Kalkyler som beslutsunderlag e-bok apple
Kalkyler som beslutsunderlag bok pdf svenska
Kalkyler som beslutsunderlag epub books download
Kalkyler som beslutsunderlag las online bok
svenska Kalkyler som beslutsunderlag pdf
Kalkyler som beslutsunderlag book online
Kalkyler som beslutsunderlag book på svenska
Kalkyler som beslutsunderlag audiobook svenska gratis
Kalkyler som beslutsunderlag pa svenska pdf free download
Kalkyler som beslutsunderlag på svenska pdf
Kalkyler som beslutsunderlag on kindle
Kalkyler som beslutsunderlag epub on ipad
Kalkyler som beslutsunderlag svenska audiobook free
Kalkyler som beslutsunderlag ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *