>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<



ISBN-10:9789176106525
Utgivningsdatum:2017-11-20
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 4621,16 KB

Ny upplaga av Karnov bokverk – Svensk lagsamling med kommentarer

Karnov bokverk 2017/18 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga kommenteras totalt 742 gällande författningar. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra hälso- och sjukvårdslag (2017:30), lag (2016:1145) om offentlig upphandling, skuldsaneringslag (2006:548), lag (2016:676) om skuldsanering för företagare, lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden.

Av: Petter Asp, Bertil Bengtsson, Peter Borgström, Henrik Jermsten, Gunnel Lindberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Björn Westberg m.fl.



Nedladdningar:398
Besök:664

Läs boken Karnov bokverk 2017/18 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Karnov bokverk 2017/18 pdf download
Karnov bokverk 2017/18 e-bok apple
Karnov bokverk 2017/18 bok pdf svenska
Karnov bokverk 2017/18 epub books download
Karnov bokverk 2017/18 las online bok
svenska Karnov bokverk 2017/18 pdf
Karnov bokverk 2017/18 book online
Karnov bokverk 2017/18 book på svenska
Karnov bokverk 2017/18 audiobook svenska gratis
Karnov bokverk 2017/18 pa svenska pdf free download
Karnov bokverk 2017/18 på svenska pdf
Karnov bokverk 2017/18 on kindle
Karnov bokverk 2017/18 epub on ipad
Karnov bokverk 2017/18 svenska audiobook free
Karnov bokverk 2017/18 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *