>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147085910
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2012-07-30
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 5447,32 KB

I Kemibokenserien står experimentet i centrum och kemins karaktär och arbetssätt betonas. I serien ingår två böcker, till kurs 1 respektive kurs 2, och motsvarande onlineböcker. Kemiboken vänder sig till en bred grupp av elever, både på naturvetenskapligt och tekniskt program. Texten är lättläst och bilderna många och pedagogiska. Svåra moment förklaras ingående.

Läs mer
Utmärkande drag
– Lättillgänglig kemi som passar alla
– Experimentet i centrum – 150 st beskrivna i böckerna!
– Lösta exempel som förklarar kemin
– Marginaltexter med sammanfattningar
– Övningsuppgifter med utförligt facit
Kemiboken 1
Med experiment, många vardagsanknytningar och en berättande språkstil blir kemin verklighet för eleverna. Boken inleds med en översikt över ämnen och reaktioner och detta följs av ett kapitel om kemins karaktär och arbetssätt. Fokus ligger på den oorganiska kemin, och för att boken ska ge eleverna en god grund för fortsatta kemistudier, förklaras stökiometri och formelskrivning ingående med många lösta exempel. Ett kapitel om grundläggande organisk kemi finns också med. I slutet av boken finns ett urval av laborationer.
Kemiboken 2
Kemiboken 2 inleds med kemins karaktär och arbetssätt. Därefter ligger fokus på organisk kemi och biokemi som framställs på ett lättfattligt sätt med stöd av pedagogiska bilder. I den organiska kemin lyfts det organiska stamträdet fram. Biokemin har fokus på människans metabolism. Den analytiska kemin finns i ett eget, avslutande kapitel, med beskrivningar av både kemiska och biotekniska metoder och deras tillämpningar.
Lärarhandledningar i Kemi
De två lärarhandledningarna kan användas oavsett vilken kemibok eleverna har, eftersom materialet är indelat efter områden i respektive kurs. Lärarhandledningarna finns som nedladdningsbara filer och innehåller:
– didaktiska kommentarer
– laborationer med riskbedömning
– demonstrationer med riskbedömning
– övningsuppgifter
Materialet är heltäckande och mycket omfattande, motsvarande ca 350 sidor (lärarhandledning 1) respektive 700 sidor (lärarhandledning 2).
Formativ bedömning i praktiken: Kemi 1
Till kursen kemi 1 finns ett material för formativt arbetssätt och formativ bedömning. Författare är Olof Procopé.

Om författarna
Birgitta Lindh tilldelas 2009 års undervisningspris i kemi till Svante Arrhenius minne
Birgitta Lindh, medförfattare till Kemiboken, prisas med motiveringen: ”För sitt mångåriga och mångsidiga engagemang i allt vad kemisäkerhet och kemiundervisning heter. Hon har fått många elever att gå igång på kemiämnet”.

Gunnar Starck-medaljen 2009 till Monika Larsson
Monika Larsson, medförfattare till Kemiboken, prisas för ”att under många år varit en inspirerande och mycket engagerad kemi- och naturkunskapslärare.”
Monika är den nionde Liberförfattaren som fått Gunnar Starck-medaljen av Svenska Kemistsamfundet. Den delas ut varje år sedan 1964 för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Den som första gången fick medaljen var den legendariske kemilektorn Gunnar Starck. Han fick den bl.a. för sina utomordentligt värdefulla insatser som inspirerande kemilärare och läroboksförfattare.Nedladdningar:499
Besök:835

Läs boken Kemiboken 2 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Kemiboken 2 pdf download
Kemiboken 2 e-bok apple
Kemiboken 2 bok pdf svenska
Kemiboken 2 epub books download
Kemiboken 2 las online bok
svenska Kemiboken 2 pdf
Kemiboken 2 book online
Kemiboken 2 book på svenska
Kemiboken 2 audiobook svenska gratis
Kemiboken 2 pa svenska pdf free download
Kemiboken 2 på svenska pdf
Kemiboken 2 on kindle
Kemiboken 2 epub on ipad
Kemiboken 2 svenska audiobook free
Kemiboken 2 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *