>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144083285
Utgivningsdatum:2014-04-15
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8364,43 KB

Genom denna nya omarbetade upplaga blir Klinisk psykiatri först med att bygga på DSM-5 samt de kommande ICD-11-klassifikationerna. Boken vilar på över 1 200 gedigna referenser inom området.

Här kan läsaren skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om psykisk ohälsa och substanssyndrom. Boken är i första hand skriven för utbildning av svensk hälso- och sjukvårdspersonal i såväl offentlig som privat verksamhet. Boken bör läsas av alla som genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa som arbetsterapeuter, biståndshandläggare, boendestödjare, diakoner, gode män, jurister, kontaktpersoner, kriminalvårdare, nämndemän, personliga ombud, poliser, präster, sjukgymnaster, sjuksköterskor, socialpedagoger och socialsekreterare.

I boken beskrivs de vanligaste psykiatriska diagnoserna, deras symtom, prognos, orsaksfaktorer och behandlingsmetoder med vetenskapligt stöd. Vikten av noggrann diagnostik och bedömning av funktionsbegränsning samt kulturella och etniska faktorer betonas också.

Psykisk ohälsa omges fortfarande av myter, bristande förståelse och medför inte sällan en extra börda i form av negativa känslor som utanförskap, skuld och skam. Boken kan förhoppningsvis bidra till att reducera dessa stigman genom att förklara symtom och förlopp, motivera till behandlingsförsök och sociala åtgärder som ofta leder till förbättrad livskvalitet för de drabbade och deras familjer.

Till Klinisk psykiatri hör en digital version av boken med sammanfattningar, övningar och tester. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.Nedladdningar:235
Besök:771

Läs boken Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) pdf download
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) e-bok apple
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) bok pdf svenska
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) epub books download
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) las online bok
svenska Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) pdf
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) book online
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) book på svenska
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) audiobook svenska gratis
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) pa svenska pdf free download
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) på svenska pdf
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) on kindle
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) epub on ipad
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) svenska audiobook free
Klinisk psykiatri – (bok + digital produkt) ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *