>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2018-01-25
ISBN-10:9789139020851
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1224,82 KB

Kommunerna och landstingen är centrala organ i den svenska demokratiska rättsstaten och välfärdsstatens ryggrad och verkställare. Det grundläggande regelverket för kommuner och landsting är kommunallagen, som kan sägas utgöra dessa organs ”grundlag”. I lagen regleras hur beslutanderätten utövas, organisationen, lokaldemokratiskt inflytande, de förtroendevaldas och de anställdas ställning m.m.

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag ikraft. Denna nya lagkommentar bygger i viss utsträckning på den kommentar till kommunallagen som utkommit i 15 upplagor och som ursprungligen författades av Sten Losman och Ulf Lindquist.

Målet med denna nya kommentar är att göra den nya kommunallagen lätt att förstå, lätt att orientera sig i och lätt att tillämpa i det kommunala vardagsarbetet. Lagen har blivit mer omfattande och språket har moderniserats. Framställningen har i någon mån utökats med rättsfall och kommentarer vad gäller rättsområden som tangerar kommunallagens bestämmelser och som är av betydelse för den verksamhet som bedrivs inom kommuner, landsting och regioner. Kommunallagen är en i högsta grad relevant lagstiftning som ständigt gör sig gällande i både anställdas och förtroendevaldas vardag.

I kommentaren finns även ett kortare avsnitt om Europakonventionen om kommunal självstyrelse och dess betydelse för svensk kommunalrätt. Boken innehåller användbara jämförelsetabeller mellan den nya och den tidigare kommunallagens paragrafer.Nedladdningar:391
Besök:772

Läs boken Kommunallagen : en kommentar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Kommunallagen : en kommentar pdf download
Kommunallagen : en kommentar e-bok apple
Kommunallagen : en kommentar bok pdf svenska
Kommunallagen : en kommentar epub books download
Kommunallagen : en kommentar las online bok
svenska Kommunallagen : en kommentar pdf
Kommunallagen : en kommentar book online
Kommunallagen : en kommentar book på svenska
Kommunallagen : en kommentar audiobook svenska gratis
Kommunallagen : en kommentar pa svenska pdf free download
Kommunallagen : en kommentar på svenska pdf
Kommunallagen : en kommentar on kindle
Kommunallagen : en kommentar epub on ipad
Kommunallagen : en kommentar svenska audiobook free
Kommunallagen : en kommentar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *