>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789173317610
Utgivningsdatum:2016-01-15
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2157,54 KB

Rektor har en intrikat uppgift. Det handlar om att leda unga och vuxna i en intensiv och ofta svårbemästrad miljö. Förväntningarna på vad en rektor ska uträtta är många och motstridiga. En vanlig förväntan är att rektor i första hand ska vara pedagogisk ledare. Författaren hävdar att rektors huvuduppgift är att vara ledare, inte första hand pedagog. Rektorn måste skapa sådana ramar runt verksamheten att elevernas lärande och lärarnas arbete kan bedrivas under trygga och behagliga former.

Därför behöver också rektors professionella utveckling se annorlunda ut än lärarnas. Och där fyller inte den gängse ledarskapslitteraturen de behov rektor har för att kunna utvecklas inom sitt professionsområde. Vad som behövs är möjligheten att resonera med en klok kollega eller mentor kring utmaningar, konflikter, beslut och lösningar som dyker upp i det dagliga arbetet.

Boken består av sex korta avsnitt som alla berör teman som har stor betydelse för att leda en skola på ett sätt som gör det möjligt för alla medarbetare elever, lärare och övrig personal att växa och utvecklas.

Men boken är inte så specifik att den enbart talar till skolledare. Även de som leder ett äldreboende, en vårdcentral eller en arbetsförmedling är rektorer i någon mening. De har alla uppdraget att skapa bästa möjliga miljö för sina klienter och sin personal. Också till dem vänder sig denna bok.

Oscar Öquist är leg. psykolog och har mångårig erfarenhet av ledarutbildningar och organisationsutveckling. Han är författare bl.a. till böckerna Systemteori i praktiken konsten att lösa problem och nå resultat och Framgångsrikt ledarskap med systemteori mönster, sammanhang och nya möjligheter. På Carlsson Bokförlag utkom han senast med Tyst erfarenhet om intuition och sinnlighet i en teknikpräglad kultur (1991, 1995, 2003). Bosatt i Sverige och Portugal.Nedladdningar:283
Besök:831

Läs boken Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete pdf download
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete e-bok apple
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete bok pdf svenska
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete epub books download
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete las online bok
svenska Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete pdf
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete book online
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete book på svenska
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete audiobook svenska gratis
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete pa svenska pdf free download
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete på svenska pdf
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete on kindle
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete epub on ipad
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete svenska audiobook free
Konsten att hålla i rodret : om rektors och andra ledares roll och arbete ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *