>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144108179
Utgivningsdatum:2016-02-29
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 2211,76 KB

Vad är kreativitet? Hur uppstår den och vad innebär det att vara kreativ? Är kreativitet en medfödd talang eller är det en förmåga som går att förklara, beskriva, lära sig och utveckla?
Kreativitet tillhör alla livets aspekter och utveckling i sin helhet, alltså inte enbart den konstnärliga världen. Dagens forskare är överens om att kreativitet utgör en allmänmänsklig egenskap och förmåga som emellertid är olika omfattande och kommer till uttryck på olika sätt. Kunskaper om kreativitet som ett mänskligt fenomen behandlas i denna bok utifrån ett didaktiskt perspektiv och mot bakgrund av förskolans och läraryrkets pedagogiska uppdrag – med andra ord, kreativitet som vad, hur och varför. Vad innebär ett kreativt arbetssätt i förskolan? Hur kan vi urskilja kreativitetens olika uttryck i förskolans vardag? Vad kännetecknar en kreativ lärare och ett kreativt arbetslag? Vilka innehåll och vilka miljöer i förskolan främjar vuxnas och barnens kreativitetsutveckling?  
Med denna bok vill författaren bidra till en diskussion om kreativitetens betydelse i förskolans utbildningspraktik. Barns kreativitetsutveckling och kreativa uttryck presenteras i boken genom varierande exempel. Dessa illustrerar barns förmåga att vara fantasifulla och kreativa som en följd av lärarnas inspirerande och kreativa arbetssätt.


Nedladdningar:593
Besök:783

Läs boken Kreativitet i förskolan i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Kreativitet i förskolan pdf download
Kreativitet i förskolan e-bok apple
Kreativitet i förskolan bok pdf svenska
Kreativitet i förskolan epub books download
Kreativitet i förskolan las online bok
svenska Kreativitet i förskolan pdf
Kreativitet i förskolan book online
Kreativitet i förskolan book på svenska
Kreativitet i förskolan audiobook svenska gratis
Kreativitet i förskolan pa svenska pdf free download
Kreativitet i förskolan på svenska pdf
Kreativitet i förskolan on kindle
Kreativitet i förskolan epub on ipad
Kreativitet i förskolan svenska audiobook free
Kreativitet i förskolan ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *