>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789127135611
Utgivningsdatum:2013-10-02
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 4351,66 KB

Den omvälvande kunskapsutvecklingen inom krisstöd har helt förändrat synen på vad som faktiskt hjälper barn och vuxna vid svåra händelser. Debriefing rekommenderas till exempel inte längre i det akuta skedet internationell konsensus och Socialstyrelsen förordar i stället Psykologisk första hjälp.
Utifrån aktuell forskning och egna praktiska erfarenheter förklarar författarna till boken Krisstöd hur vi reagerar vid svåra händelser, från allvarliga sjukdomsbesked till större katastrofer. Med levande och konkreta exempel beskriver de hur man arbetar med Psykologisk första hjälp för att stärka människors motståndskraft. Barns och ungas reaktioner och behov ägnas extra omsorg, samt hur man som personal kan ta hand om sig själv och varandra.

Denna grundbok om krisstöd är skriven för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor, poliser, socionomer, psykologer, läkare, personalvetare och andra som möter människor i det akuta skedet av svåra händelser i sitt dagliga arbete eller vid större olyckor och katastrofer.

Sara Hedrenius och Sara Johansson är fil.kand. respektive fil.mag. i psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi. De är verksamma vid Röda Korset, och har bland annat arbetat vid tsunamikatastrofen i Thailand och terrordåden i Oslo och på Utøya. Sara Hedrenius överlevde Estonias förlisning 1994.

Krisstöd är faktagranskad av Per-Olof Michel, docent i katastrofpsykiatri och f.d. överdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. Förordet är skrivet av Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för svenska Röda Korset

Här finns avgörande kunskap för sjukvård, polis och socialtjänst att ta till sig och förstå. Boken utstrålar värme, lugn och omtanke.
Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer, f.d. länspolismästare i Stockholms län.

Detta är en viktig bok. Läs den! För barnens skull och för din egen.
Malin Alfvén, leg. psykolog med inriktning mot barn och föräldrar, mottagare av Stora Psykologpriset 2011.Nedladdningar:542
Besök:799

Läs boken Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo pdf download
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo e-bok apple
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo bok pdf svenska
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo epub books download
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo las online bok
svenska Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo pdf
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo book online
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo book på svenska
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo audiobook svenska gratis
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo pa svenska pdf free download
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo på svenska pdf
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo on kindle
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo epub on ipad
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo svenska audiobook free
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människo ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *