>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789175803364
Utgivningsdatum:
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2867,34 KB

På många vis är detta en unik bok genom sin rikedom på perspektiv. Den utgår från den rörelse som uppstod kring Jesus och kretsen kring honom och visar hur den med tiden kom att utvecklas till den kristna kyrkan med dess annorlunda villkor. I den följande vandringen genom århundradena är det människorna
som de båda författarna framför allt har i sikte, hur de som kristna upplevde sin omvärld och upplevdes av den. Förhållandet mellan kristendomen och den omgivande kulturen ges ett stort utrymme, och boken anknyter ofta till nutida mentalitetsforskning för att illustrera hur religion och samhälle ömsevis påverkade
varandra.Vi får också inblickar i olika kreativa
strömningar inom den medeltida kristendomen och hur de tog sig uttryck i konst, arkitektur och fromhetsliv. Också reformationen beskrivs på samma vis med en huvudvikt på protestantisk mentalitet och dess påverkan på de samhällen där den kom att dominera. Kristendomens möte med utomeuropeiska
kulturer får en motsvarande belysning. De båda författarnas ledigt berättande stil gör boken till en givande läsning också för nybörjaren.


Nedladdningar:439
Besök:943

Läs boken Kristendomen – En historisk introduktion i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Kristendomen – En historisk introduktion pdf download
Kristendomen – En historisk introduktion e-bok apple
Kristendomen – En historisk introduktion bok pdf svenska
Kristendomen – En historisk introduktion epub books download
Kristendomen – En historisk introduktion las online bok
svenska Kristendomen – En historisk introduktion pdf
Kristendomen – En historisk introduktion book online
Kristendomen – En historisk introduktion book på svenska
Kristendomen – En historisk introduktion audiobook svenska gratis
Kristendomen – En historisk introduktion pa svenska pdf free download
Kristendomen – En historisk introduktion på svenska pdf
Kristendomen – En historisk introduktion on kindle
Kristendomen – En historisk introduktion epub on ipad
Kristendomen – En historisk introduktion svenska audiobook free
Kristendomen – En historisk introduktion ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *