>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789172350267
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2003-10-01
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 2151,91 KB

Kant fullbordar här det projekt han påbörjat ett decennium tidigare. Denna ”tredje kritik” knyter ihop de två första på så sätt att den behandlar alla slags omdömen, alltså inte enbart kunskapsomdömen eller moraliska omdömen. Därigenom kan omdömeskraften överhuvudtaget sägas bli utpekad som det teoretiska och praktiska förnuftets gemensamma rot.

Kritik av omdömeskraften, som Kant gav ut 1790, har tidigare inte varit översatt till svenska. I den svenska översättningen ingår också Kants första version av verkets inledning, som han själv inte publicerade men som senare blivit mycket omdiskuterad.

I verkets första del behandlar Kant frågan om smakomdömets natur, om det sköna och det sublima, om geniet, den sköna konsten och de estetiska idéerna. I den andra delen undersöks i vad mån vi kan förstå naturen som en ändamålsenlig helhet, och vilken plats människan och hennes moraliska bestämmelse intar i förhållande till naturen.

Den fråga som Kant ställer om smakomdömets autonomi, om det estetiska fältets förhållande till kunskapen och moralen, ligger till grund för begreppet estetik som det utvecklats från romantiken fram till modernismen. Kritik av omdömeskraften är förordet till konstens och estetikens modernitet, och dess fråga om huruvida estetiken kan utgöra en grund för de övriga fälten, eller om det är en sidoordnad del med sina egna självständiga principer, har aldrig upphört att alstra nya svar. Samtidigt är Kants idéer om teleologiska omdömens oumbärliga roll i förståelsen och utforskandet av den organiska naturen långtifrån ett naivt övertaget arv från traditionen, utan vilar på det kritiska tänkandets grund, och har på senare tid rönt förnyat intresse inom biologins filosofi. På så sätt tillhör Kants text och den problematik den öppnat ingalunda historien, utan i högsta grad fortfarande framtiden.Nedladdningar:539
Besök:822

Läs boken Kritik av omdömeskraften i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Kritik av omdömeskraften pdf download
Kritik av omdömeskraften e-bok apple
Kritik av omdömeskraften bok pdf svenska
Kritik av omdömeskraften epub books download
Kritik av omdömeskraften las online bok
svenska Kritik av omdömeskraften pdf
Kritik av omdömeskraften book online
Kritik av omdömeskraften book på svenska
Kritik av omdömeskraften audiobook svenska gratis
Kritik av omdömeskraften pa svenska pdf free download
Kritik av omdömeskraften på svenska pdf
Kritik av omdömeskraften on kindle
Kritik av omdömeskraften epub on ipad
Kritik av omdömeskraften svenska audiobook free
Kritik av omdömeskraften ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *