>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144071978
Utgivningsdatum:2012-01-04
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 6637,13 KB

Boken handlar om både barns och förskollärares lärande och hur de tillsammans men också var för sig upplever och förstår kritiska händelser för lärande i den pedagogiska vardagen. De temaområden som behandlas är lärande, delaktighet, kunskapsutveckling, språkutveckling, interkulturell kommunikation, mångfald och genus.

I boken presenteras och diskuteras ”critical-incident”-metoden som används för att analysera förskollärares professionella arbete och kompetens. Författarna ger exempel på upplevelser av kritiska händelser och hur forskningscirklar med fokus på interkulturellt lärande samt genus i förskolan kan fördjupa lärarnas förståelse och kunskap. Dessutom behandlas synen på de retoriska och politiska begreppen lärande och delaktighet.

Barns språkutveckling problematiseras generellt och i synnerhet den komplicerade språkutvecklingssituation som flerspråkiga barn befinner sig i samt hur barns dubbla kulturtillhörighet kan uppmuntras. Boken behandlar dessutom förskollärares beroende av kunskap om interkulturell kommunikation och erbjuder både autentiska exempel på detta och en möjlighet att följa hur några förskollärares lärande ser ut i detta avseende.

De många autentiska exemplen, utvalda av förskollärare från den egna praktiken, gör boken synnerligen användbar i förskollärarutbildningen. Boken riktar sig också till verksamma förskollärare samt till andra intresserade av förskolepedagogik.Nedladdningar:412
Besök:644

Läs boken Kritiska händelser för lärande i förskolan i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Kritiska händelser för lärande i förskolan pdf download
Kritiska händelser för lärande i förskolan e-bok apple
Kritiska händelser för lärande i förskolan bok pdf svenska
Kritiska händelser för lärande i förskolan epub books download
Kritiska händelser för lärande i förskolan las online bok
svenska Kritiska händelser för lärande i förskolan pdf
Kritiska händelser för lärande i förskolan book online
Kritiska händelser för lärande i förskolan book på svenska
Kritiska händelser för lärande i förskolan audiobook svenska gratis
Kritiska händelser för lärande i förskolan pa svenska pdf free download
Kritiska händelser för lärande i förskolan på svenska pdf
Kritiska händelser för lärande i förskolan on kindle
Kritiska händelser för lärande i förskolan epub on ipad
Kritiska händelser för lärande i förskolan svenska audiobook free
Kritiska händelser för lärande i förskolan ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *